Prehospital akutvård och jour

Jourvård är omedelbar bedömning och behandling av en akut sjukdom eller skada eller en kronisk sjukdom som blivit värre. Det handlar om situationer när vården och behandlingen inte kan vänta till nästa dag.

 
112.jpg

​Ring till nödcentralen

 
Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen på numret 112.
 
Det är särskilt viktigt att ringa nödcentralen om det är fråga om:
 
 • plötslig stark bröstsmärta eller andningssvårigheter,
 • nya förlamningssymtom som tyder på störning i hjärnans blodcirkulation, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter.
   
Nödsituationer är till exempel inte: 
 
 • små skador (kontusioner, vrickningar, sår från vilka blödningen har avstannat),
 • infektionssymtom (feber, förkylning),
 • smärtor i extremiteter och rygg,
 • huvudvärk eller
 • näsblödning.
 
jourhjalpen.png

Ring till Jourhjälpen


Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen. Vi hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Jourhjälpen 116 117

yhteispaivystys_ru3.jpg

Behandling på samjour

 
Största delen av de symtom och skador som kräver jourvård kan behandlas på samjourerna. De vanligaste symtomen för vilka det alltid är skäl att åka till jouren:
 
 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårighet
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • feber hos nyfött barn
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • magsmärtor som är svåra eller blir värre och har börjat plötsligt
  
Bedömning av vårdbehovet
På samjouren bedömer man alltid först vilket behov av vård patienten har och hur brådskande det är. På basis av det hänvisas patienten till en sjukskötares eller läkares mottagning. Om det inte finns behov av jourvård instrueras patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.
 
Sjukskötarens mottagning

På jouren kan en del av patienterna behandlas snabbt på sjukskötarens mottagning. De sjukskötare som har hand om mottagningen har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera en läkare.
 
Läkarmottagning

På samjouren arbetar i allmänhet läkare från flera olika specialiteter. Patienterna behandlas i den prioritetsordning som sjukdomen kräver. Därför kan väntetiden till läkarmottagningen variera.
 
eshpaivystys_ru3.jpg​Behandling på den specialiserade sjukvårdens jour

 
Utöver samjouren finns det inom HUS-distriktet jourer för en eller flera specialiteter inom den specialiserade sjukvården. Patienterna kommer i allmänhet till de här jourerna med remiss av läkare eller med ambulans.
 
Den specialiserade sjukvårdens jourer inom HUS-distriktet
 
 
terveyskeskus_ru.jpg
​Vård på hälsovårdscentralen

 
Förkylning, ryggont och andra vanliga besvär som inte kräver brådskande behandling och som kan vänta till följande vardagsmorgon, behandlas på hälsovårdscentralerna.
 
Du hittar information om hälsovårdscentraltjänsterna i din egen kommun på kommunernas egna internetsidor.
 
 
Palveluseteli banneri RU.jpg

Beräknad längd för ett jourbesök banner.jpg

 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta