Jour för kvinnosjukdomar

Vid jouren vårdas patienter med kvinnosjukdomar som kräver akut behandling och problem i början av graviditeten (se jour för gravida). Vanliga problem som behandlas vid jouren för kvinnosjukdomar är akuta sjukdomar i de inre könsorganen, såsom inflammationer och akuta smärttillstånd.

I regel behöver patienten en läkarremiss till jouren. Man kan dock också söka sig till jouren för kvinnosjukdomar utan remiss, om patienten har en komplikation efter en gynekologisk operation. 

I alla jourfall ska man ringa innan man kommer till jouren.

Vårdställen

 

Sjukhus​
Jourverksamhet
Borgå sjukhus ​
  • Jouren för kvinnosjukdomar verkar i samband med sjukhusets jour.​
Hyvinge sjukhus ​
  •  Jouren för kvinnosjukdomar är öppen dygnet runt i lokalerna för kvinnosjukdomar och förlossningar på sjukhusets 2 våning.​
Kvinnokliniken​
  • Gynekologiska jouren på Kvinnokliniken är öppen dygnet runt.
Lojo sjukhus​
  •  Jouren för kvinnosjukdomar verkar i samband med sjukhusets jour.​
Raseborgs sjukhus​
  • Vården av patienter inom kvinnosjukdomar sker utanför tjänstetiden vid sjukhusets jour. Läkaren där konsulterar en gynekolog vid behov.​

 

 

 Läs mer