Jour för gravida

I alla jourfall ska man ringa innan man kommer till jouren eller förlossningsavdelningen. Kontaktuppgifterna till varje sjukhus finns under länkarna nedan.

I regel behöver en gravid kvinna läkarens eller hälsovårdarens remiss till sjukhusjour.

Under början av graviditeten kan man dock komma till jouren för kvinnosjukdomar utan remiss, om man har blödning från slidan och kraftig magsmärta (smärtstillande läkemedel hjälper inte).

Under slutet av graviditeten kan en gravid kvinna söka sig till jouren för gravida utan remiss om hon har

 • blödning som förekommer efter graviditetsvecka 22 (obs, slemmig blödning i slutet av graviditeten i samband med sammandragningar är normalt)
 • misstanke om plötslig försämring i fostrets tillstånd, t.ex. babyn rör sig inte (anvisning för räkning av fostrets rörelser)
 • symtom på snabbt utvecklad preeklampsi (högt blodtryck, svullnader, protein i urinen, huvudvärk, smärta i övre delen av buken, ögonsymtom)
 • plötslig, kontinuerlig, svår magsmärta (smärtstillande läkemedel hjälper inte)
 • hot om för tidig förlossning (fostervattnet har gått och/eller smärtsamma och regelbundna sammandragningar)
 • riklig blödning efter förlossning

 

Graviditetsveckogränserna för jourer för kvinnosjukdomar och gravida varierar på olika sjukhus och uppgiften om detta finns på varje sjukhus webbsida för jouren.

Föderskorna söker sig direkt till förlossningsavdelningen. Mer uppgifter i delen När ska jag åka till sjukhuset i guiden På babyresa.

Vårdställen

 

Sjukhus​ Jourverksamhet​
Borgå sjukhus​
 • Jouren för kvinnosjukdomar verkar i samband med sjukhusets jour.
 • I förlossningsrelaterade situationer ska man söka sig direkt till förlossningssjukhuset.
 • Jouren för gravida verkar under tjänstetid vid moderskapspolikliniken och utanför kontorstid ska de som är gravida >22:a graviditetsveckan söka sig direkt till förlossningssjukhuset.
 • Borgå sjukhus har ingen förlossningsverksamhet.
Hyvinge sjukhus​
 • Jouren för kvinnosjukdomar och gravida samt mottagningen av föderskor är öppna dygnet runt i lokalerna för kvinnosjukdomar och förlossningar på sjukhusets 2 våning.
 • Föderskorna vårdas vid förlossningsavdelningen.
Esbo sjukhus​
 • Jouren för gravida (från och med graviditetsvecka 22) vårdas vid förlossningsavdelningen.
 • Föderskorna (från och med graviditetsvecka 32) vårdas vid förlossningsavdelning.
Kvinnokliniken​
Lojo sjukhus​
Raseborgs sjukhus ​
 • Vården av patienter med kvinnosjukdomar sker utanför tjänstetiden vid sjukhusets jour. Läkaren där konsulterar en gynekolog vid behov.
 • Under tjänstetid kan gravida jourpatienter söka sig till kvinnopolikliniken med rådgivningsbyråns remiss eller direkt i ovan nämnda fall. Vid behov hänvisar man patienten vidare från moderskapspolikliniken till förlossningssjukhuset. Utanför tjänstetid ska man söka sig direkt till förlossningssjukhuset.
 • Raseborgs sjukhus har ingen förlossningsverksamhet.