Jour för barn och unga

Vid HUS sjukhus finns jourer inom den specialiserade sjukvården och hälsocentraljourer som vårdar barn och unga.

Jour inom den specialiserade sjukvården


Jourerna inom den specialiserade sjukvården finns på Nya barnsjukhuset samt vid Jorvs, Hyvinge, Raseborgs och Borgå sjukhus. Pat
ienterna kommer till en jour inom den specialiserade sjukvården i allmänhet med remiss. 

I nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.
 

Hälsocentraljour


Under tjänstetid är den primära vårdplatsen för ett akut insjuknat barn den egna hälsostationen och under jourtid hälsocentraljourerna vid sjukhusen, till vilka man kan söka sig utan remiss. Hälsocentraljourer som vårdar barn och unga under jourtid finns på Nya barnsjukhuset samt vid Jorvs sjukhus och Borgå sjukhus. På Hyvinge sjukhus är hälsocentraljouren öppen dygnet runt.

Då patienter kommer till jouren utan remiss bedömer den mottagande sjukskötaren vårdbehovet och hänvisar patienten antingen till en allmänläkarmottagning (under tjänstetid på patientens egen hälsocentral och under jourtid till hälsocentraljouren), till sjukskötarens mottagning eller till en jour inom den specialiserade sjukvården. Patienter vilkas tillstånd inte kräver jourvård hänvisas till sin egen hälsovårdsstation.

När ska man komma till jouren?


Jouren är avsedd för patienter som inte kan vänta på sjukvård till följande dag eller över helgen. Feber hos ett barn under 3 månader är alltid en orsak att komma till jouren. Å andra sidan behöver man inte åka till jouren om ett barn har ont i örat. Ge barnet smärtstillande medicin i stället och kontakta er egen hälsocentral på morgonen.

 
 

Jourhjälpen 116 117

 
I Helsingfors och på Hyvinge och Borgå sjukvårdsområde
 
Ring numret 116 117 innan du kommer till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem dygnet runt. Tjänsten är avgiftsfri. Vi hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård.
 
Utbildade sjukskötare svarar i Jourhjälpens telefon. Vid behov konsulterar de läkare. I tjänsten ingår ett återuppringningssystem som ser till att alla samtal tas om hand. Samtalen bandas. 
 
Jourhjälpen betjänar invånarna
 
  • i Helsingfors
  • på Hyvinge sjukvårdsområde: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby
  • på Borgå sjukvårdsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo
 

Väntetider

 

Under rusningstider kan man bli tvungen att köa en längre tid i jouren. I jouren tas patienterna in för vård i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Undersökningar som görs i jouren, t.ex. blodprover, kräver också sin tid. Ofta är det också viktigt att följa med hur barnets tillstånd utvecklas i jouren innan det är möjligt att fatta beslut om vart barnet ska hänvisas för fortsatt vård eller vilken fortsatt vård barnet behöver.

Vårdställen

 

Mer information bl.a. om jourernas kommunspecifika arbetsfördelning finns på sidorna för jouren vid respektive sjukhus.

 

​Sjukhus ​Jourverksamhet

Borgå sjukhus
  • hälsocentraljour kl. 16–22
  • jour inom specialiserad sjukvård (barnsjukdomar) dygnet runt
Hyvinge sjukhus​
  • hälsocentraljour dygnet runt för alla hyvingebor, kl. 22–08 även för invånare i andra kommuner i sjukvårdsdistriktet
  • jour inom specialiserad sjukvård (barnsjukdomar) dygnet runt
Jorvs sjukhus ​
  • samjour med jour inom specialiserad sjukvård (barnsjukdomar och kirurgi) dygnet runt samt allmänläkarjour vardagar kl. 16–08 och på helgerna dygnet runt
Nya Barnsjukhuset
  • samjour med jour inom specialiserad sjukvård (barnsjukdomar, barnkirurgi, barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri) dygnet runt samt allmänläkarjour vardagar kl. 16–08 och på helgerna dygnet runt​
 
Raseborgs sjukhus
  • samjour, vid behov telefonkonsultation till barnläkare

 

 

kun_lapsi_sairastuu_banneri_160x100_ru.jpg