Hudsjukdomar

Specialsjukvården av hudsjukdomar hos vuxna och barn har inom HNS-distriktet koncentrerats till Hud- och allergisjukhuset. Patienter med elakartade hudtumörer eller deras förstadier och svårbehandlade hudsår utgör en viktig patientgrupp. Vid sjukhuset fungerar även polikliniken för könssjukdomar utan tidsbeställning. Lindriga former av vanliga hudsjukdomar, till exempel atopiskt eksem och psoriasis, liksom även vanliga bakterie- och virusinfektioner vårdas inom öppenvården.  
 
Till Hud- och allergisjukhuset kommer patienterna i regel med tidsbeställningsremiss. Utifrån remissen planeras på mottagningarna eller i avdelningsvården individuella riktlinjer för vården av varje patient utifrån sjukdomsbilden. När man funnit en framgångsrik vårdform fortsätter patienterna i allmänhet inom öppenvården. Vi bedriver multiprofessionellt samarbete med övriga specialiteter och yrkesgrupper.

 
Hud- och allergisjukhuset har följande specialistledda mottagningar för patienter som lider av svåra och långvariga hudsjukdomar:

 •  svårt atopiskt eksem (UV- och biologiska behandlingar)
 •  psoriasis (UV- och biologiska behandlingar)
 •  svårbehandlade bensår och övriga sår
 •  autoimmuna bindvävnads- och blåsbildande sjukdomar i huden
 •  svårbehandlade bensår och övriga sår
 •  hudcancer (kirurgisk och fotodynamisk vård)
 •  lymfkörtelcancer (lymfom) i huden
 •  yrkesbetingade hudsjukdomar 
 •  ärftliga hudsjukdomar
 •  hudsjukdomar hos barn
 •  hudallergologiska undersökningar (olika hudtester)
 •  läkemedelsreaktioner  
 

 Vårdställen