Medfödda hjärtfel

​Tidiga diagnostiska ingrepp och behandlingar som medfödda hjärtfel kräver har i Finland koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Ansvaret för vård och uppföljning av vuxna med medfödda hjärtfel ligger på universitetssjukhuset eller centralsjukhuset på patientens hemort, beroende på felets art, utförda korrigeringsingrepp och patientens tillstånd. Inom HUS-området har vården av vuxna patienter koncentrerats till Mejlans sjukhus, där specialpolikliniken för medfödda hjärtfel ligger. De kardiologer och den vårdpersonal som arbetar där är specialiserade på denna patientgrupps problem och vård. Antalet patienter som för närvarande följs upp regelbundet är cirka 450, och antalet växer hela tiden.

På de polikliniska mottagningarna observeras patienternas tillstånd och prestationsförmåga samt hur resultaten av utförda korrigeringsoperationer eller kateteringrepp bibehålls, tecken på hjärtsvikt, eventuella rytmrubbningar, pacemakrarnas funktion osv. Från polikliniken hänvisas patienten vid behov till nya undersökningar och ingrepp. När det gäller de svåraste medfödda hjärtfelen är HUS det riksomfattande centrumet inom både diagnostik och reoperationer. Uppföljningen av alla som har enkammarhjärtfel har koncentrerats till HUS liksom reoperationer och krävande kateteringrepp. Behandlingslösningarna görs tillsammans med en hjärtkirurg som är specialiserad på detta område och vid behov genom att konsultera specialisterna på Nya barnsjukhuset.