Kliniskt belastningsprov

Belastningsprovet eller belastnings-EKG är en viktig undersökning vid utredning av besvär som orsakas av kranskärlssjukdom. Under undersökningen trampar patienten på en testcykel som motsvarar en motionscykel och vars belastning kan regleras gradvis.

I början av undersökningen, medan undersökningen pågår och efter den mäts pulsen och blodtrycket och man tittar också efter eventuella förändringar i hjärtfilmen (EKG). Särskilt kontrolleras eventuella förändringar i elektrokardiogrammet (EKG) till följd av syrebrist som orsakats av en lokal pulsåderförträngning och å andra sidan eventuella rytmstörningar.

Också förändringar i blodtryck och puls observeras. Före och efter undersökningen lyssnar man på hjärtat och lungorna för bedömning av belastningen på blodomloppet. Vid undersökningen utreds patientens prestationsförmåga. Vid undersökningen kan man undersöka också andra hjärtsjukdomars besvärsgrad.