Pacemakerbehandling

​Pacemakerbehandling av långsam puls

 
Typen av långsam puls bestämmer hurdan pacemaker och justering av pacemakern som lämpar sig för patienten. Med en pacemaker kan man avlägsna symtom som orsakas av långsam puls vid vila och ofta återställa toleransen för belastning. Pacemakern sätts in under lokalbedövning, och vid behov ges smärtstillande läkemedel. Pacemakern placeras i bröstkorgens främre del via en liten hudincision. Ledningarna förs in via venerna i hjärtats förmak och kammare, vilket följs med hjälp av röntgengenomlysning. Pacemakern justeras och uppgifterna i pacemakern samlas in med hjälp av en extern programmeringsapparat. Pacemakerns funktion kontrolleras regelbundet vid pacemakerpolikliniken.
 

Pacemakerbehandling vid hjärtsvikt


Svår hjärtsvikt kan lindras hos patienter med en skadad retledningsbana som har orsakat grenblock på vänster sida. Detta kan konstateras utifrån en vanlig EKG-undersökning. Grenblocket fördröjer sammandragningen av den vänstra kammarens ena kant, vilket korrigeras genom att använda två pacemakerledningar. Denna stimulering, som synkroniserar hjärtat, förbättrar kammarens pumpförmåga och kan minska hjärtats utvidgning.
 

Defibrillatorbehandling av rytmrubbningar


En implanterbar defibrillator sätts in på samma sätt som en pacemaker vid långsam puls.
Dess effekt vid behandling av arytmianfall kan testas i insättningens slutskede. Defibrillatorn följer upp pulsen och stoppar en kammartakykardi genom att ge snabba stimulanser eller en elstöt i kammaren. Genom stötbehandling stoppar den vanligtvis kammarflimret inom 10–20 sekunder. Patienten kan förlora medvetandet för en stund innan effekten sätter in. En defibrillator sätts in när en livsfarlig rytmrubbning riskerar att återkomma. Den används också som skydd vid svår hjärtsjukdom, även om en svår rytmrubbning ännu inte har förekommit. Defibrillatorn behandlar också långsam puls på samma sätt som en vanlig pacemaker, och en del defibrillatorer synkroniserar hjärtat i syfte att lindra hjärtsvikt.