Holter-undersökning

Holter-apparaten (24-timmars EKG, EKG-dygnsregistrering) är en enhet som placeras vid midjan och i den kopplas ledningar som fästs på huden och registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Enheten registrerar patientens hjärtfrekvens under ett dygn eller 2 dygn.

Vid undersökningen undersöks eventuella förmaks- eller kammarrelaterade extra slag eller snabba rytmstörningar. Syftet med undersökningen är också att undersöka den atrioventrikulära ledningen och utesluta farliga pauser i hjärtfunktionen.

Med hjälp av undersökningen utreds typen av rytmstörningar och eventuellt behovet av rytmstabiliserande läkemedel eller deras effekt eller behovet av pacemakerbehandling. Dessutom kan genom analyser av registreringarna det autonoma nervsystemets funktion bedömas.