Kardiologi

Inom kardiologi behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialistvård. Vanligen behandlar vi kranskärlssjukdom, olika typer av arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Våra patienter bor i HUS-området, men man kan också söka vård hos oss från andra platser i Finland med remiss av läkaren. Kardiologi är en del av HUS Hjärt- och lungcentrum.

Vi har nationell centralisering av
  • svåra medfödda hjärtfel hos vuxna,
  • undersökning och vård av ärftliga rytmrubbningar,
  • undersökning och vård av ärftliga hjärtmuskelsjukdomar samt
  • hjärttransplantationer.


Vi har jour dygnet runt varje dag året om för akuta hjärtattacker.