Hjärtsjukdomar

I HUS Hjärt- och lungcentrum behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialiserad sjukvård och gör hjärtoperationer. Våra patienter bor i HUS-området, men man kan också söka vård hos oss från andra platser i Finland med remiss av läkaren.

Undersökning och vård av de svåraste medfödda hjärtsjukdomarna och av vissa andra ovanliga hjärtsjukdomar bland vuxna har nationellt centraliserats till oss. Vi fungerar även som nationellt centrum för hjärt- och lungtransplantationer.