Hjärtkirurgi

På hjärtkirurgin behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver kirurgi. De vanligaste operationerna är kranskärlsoperation, olika klaffoperationer, operation av aorta och TAVI-ingrepp (klaffingrepp med hjälp av kateter). Patienterna kommer till oss från hela Finland. Hjärtkirurgi är en del av HUS Hjärt- och lungcentrum.
 
Vi har nationell centralisering av:
  • operation av medfödda hjärtfel hos vuxna,
  • installation av mekanisk stödenhet för hjärtat samtnstallation av mekanisk stödenhet för hjärtat samt
  • hjärt- och lungtransplantationer.
 
Vårt team av olika professionella grupper ger varje patient den bästa möjliga individuella vården, så att du smidigt återhämtar dig efter hjärtoperationen.
 

Ny teknik ersätter öppna operationer 

 
Vid sidan av traditionell öppen hjärtoperation, där man måste öppna bröstbenet och använda hjärt-lungmaskin, har man under de senaste åren utvecklat mini-invasiva operations- och behandlingsmetoder. Ingrepp som görs genom endoskopi eller via blodkärl är oftast lättare jämfört med traditionell öppen hjärtoperation. Återhämtningen går också ofta snabbare.
 
Mindre invasiva tekniker är korrigering av förträngd aortaklaff genom blodkärl samt vård av rytmrubbningar genom endoskopi och vissa korrigeringar av aorta. Ingreppen görs ofta i samarbete med kardiologer.