Hematologi

Med hematologi avses en medicinsk specialitet som forskar i och behandlar blodsjukdomar. En blodsjukdom kan drabba antingen blodkropparna eller blodplasman.  Förändringar i antalet blodkroppar anger inte direkt vilken blodsjukdom det handlar om.  Därför undersöks patienterna grundligt, och ofta tas även benmärgsprover på dem.  För att snabbt kunna ställa diagnos och inleda behandlingar undersöks proverna i laboratorier som är specialiserade på blodsjukdomsdiagnostik. Behandlingen av maligna blodsjukdomar har utvecklas avsevärt under de senaste åren, och en stor del av patienterna kan botas med kemoterapi eller stamcellstransplantationer.

Förändringar i blodplasman kan orsaka störningar i blodets förmåga att koagulera. Nedsatt koagulationsförmåga orsakar hemofili, dvs. blödarsjuka, medan för kraftig koagulering ökar risken för tromboser, dvs. blodproppar. Diagnostiken och behandlingen av dessa koaguleringsrubbningar i blodet kräver specialkompetens. Blodsjukdomarna kan vara ärftliga, och då är det en viktig del av vården att undersöka och instruera patientens släktingar. Vid hematologiska kliniken fungerar en enhet som är specialiserad på koagulationsrubbningar i blodet.

Vården vid ett universitetssjukhus bygger på forskningsbaserad kunskap. Vårdpraxisen vid hematologiska kliniken följer de internationella rekommendationerna. Den skräddarsys efter behoven inom sjukvården i Finland och införs efter att ha utvärderats av finländska specialistläkare.
 

 Vårdställen