Handkirurgi

Inom handkirurgi undersöks och behandlas sådana sjukdomar och skador i händerna och delvis i hela övre extremiteten som behandlas kirurgiskt. Till dessa hör

  • olika belastningsskador
  • ledförslitningar
  • nervkompressioner
  • led- och seninflammationer
  • sår och frakturer i händerna samt
  • olycksfall som orsakat att extremiteter eller delar av en extremitet lossnat samt korrigeringar av sena följder av dessa.


Handkirurgerna samarbetar intensivt bl.a. med barnkirurger (medfödda missbildningar i händerna), reumatologer (kirurgisk behandling av ledgångsreumatism), plastikkirurger och ortopeder.

De vanligaste ingreppen inom handkirurgi är operationer med dekompression av nerver och fixering av frakturer. De mest krävande operationerna är fixeringar av extremiteter eller delar av extremiteter som lossnat samt behandling av svåra nervskador.

Typiska besvär som behandlas vid jouren är handledsfrakturer och senskador orsakade av sår.

Handkirurgi inom HNS-området

Inom HNS-området görs handkirurgiska ingrepp på Tölö, Pejas, Hertonäs och Hyvinge sjukhus samt vid Barnkliniken. Största delen av alla ingrepp är dagkirurgiska.

De mest krävande åtgärderna samt operationerna av patienter i dåligt skick har koncentrerats till Tölö sjukhus som också ansvarar för alla handkirurgiska jouroperationer.

Handkirurgiska operationer för barn, till exempel korrigeringar av medfödda missbildningar, görs vid Barnkliniken.

 

 Vårdställe

 

Hertonäs sjukhus

Pejas sjukhus:

Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi

Hyvinge sjukhus:
Dagkirurgi
Kirurgiska poliklininiken
LEIKO-enheten

Tölö sjukhus:
Avdelning 5
Kirurgiska polikliniken