Övrigt om Giftinformationscentralen

Giftinformationscentaralens personalen består av en överläkare, två specialläkare, 11 specialutbildade farmaceuter och en sekreterare. Centralen ger behandlingsinstruktioner vid akuta förgiftningar samt besvarar frågor gällande förgiftningar i förebyggande syfte.

Giftinformationscentralen betjänar hela landet, både allmänheten och sjukvårdspersonalen, per telefon. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för media och tjänstemän. Centralens farmaceuter ansvarar främst för inkommande samtal men uppdaterar också data-basen som ligger till grund för informationen.

Statistik

År 2016 mottog centralen 36 309 förfrågningar. 29 416 gällde akuta förgiftningstillbud.

6 893 var allmänna förfrågningar gällande förgiftningar.

Ca 50 % av tillbuden gällde barn under 6 år.

Historia

Giftinformationscentralen inledde sin verksamhet på HUCS:s Barnklinik 1961.

Barnklinikens läkare ansvarade för verksamheten till en början. År 1966 anställdes centralens första farmaceut som jobbade halvtid. Verksamheten har gradvis utvecklats, f.o.m 1995 har centralen betjänat alla dagar, dygnet runt. ​