Växter

I växtlistan är de giftfria och giftiga växterna listade i alfabetisk ordning. Växterna har nämnts antingen som art eller släkte beroende på om hela släktet anses vara giftigt eller om endast en art i släktet anses vara giftig för människa. Listan är inte fullständig. Om du inte hittar växten i listan, ring Giftinformationscentralen. Växtlistan kompletteras i och med att erfarenhet samlas.

Växterna i listan är indelade i följande fyra grupper:

 • Med giftfria växter avses växter som inte har beskrivits orsaka förgiftningar hos människor. 
 • De giftiga växterna har delats in i tre grupper:
   • ​​​​växter som närmast orsakar lokala irritationssymtom
   • vä​xter som är giftiga men som sällan orsakar symtom hos en människa som förtärt en liten mängd
   • väx​ter som kan orsaka en allvarlig förgiftning och symtom hos en människa som förtärt en liten mängd

Följande tecken efter växtens namn betyder:

 • [F] = fytofotodermatit (hudsymtom till följd av ljus)
 • ​​[K​] = ofarlig om den används rimligt eller behandlas rätt


​Vi kan tyvärr inte identifiera växter per telefon. Det är viktigt att själv identifiera växten på plats​.

​​
Sök i förteckningen: