Svampar

Svamplistan innehåller uppgifter om de svampar som vanligast orsakar förgiftningar hos människa i Finland och om vilka det ställs mest frågor om.

Listan innehåller endast en del av svamparna och den är inte täckande. Om du inte hittar svampen i listan eller om du är osäker på om den är giftig, kan du kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

OBS! Vi kan inte identifiera svampar i telefon utifrån en beskrivning. Som hjälp med att identifiera svampar kan man förutom svampböcker anlita olika svampexperter som man kan hitta bl.a. i svampklubbar och hos Marthaförbundet.

Sök i förteckningen:
 • Brun flugsvamp

  Brun flugsvamp innehåller ett gift som påverkar centrala nervsystemet och orsakar trötthet samt en förvirring som liknar berusning. Andra symtom är svettningar, ökad salivproduktion, kräkningar och diarré. Om man ätit en liten mängd (mindre än 2 sockerbitar) så kan man följa med situationen hemma. Med mängder större än detta kan man få symtom som kräver läkarvård. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Gifthätting

  Gifthätting är en giftig svamp som i värsta fall kan förorsaka en leverskada. Symtomen börjar oftast 6-24 timmar efter förtäring. De första symtomen är kraftig buksmärta, kräkningar samt vattnig diarré. 

  Om man ätit en liten mängd (mindre än en sockerbit) så krävs inga vårdåtgärder. Om den förtärda mängden är större än detta bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering. Gifthätting kan ibland förväxlas med den ätbara svampen föränderlig tofsskivling

  Medicinskt kol

 • Grå bläcksvamp

  Grå bläcksvamp är ätbar, men tillsammans med alkohol kan den orsaka antabus-liknande symtom (bl.a. rodnad i ansiktet, illamående, hjärtklappningar). Om man ätit av svampen tillsammans med alkohol, ta alltid kontakt med Giftinformationscentralen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Lömsk flugsvamp

  Lömsk flugsvamp är en dödligt giftig svamp, som i värsta fall kan orsaka en leverskada. Symtomen börjar oftast 6-24 timmar efter förtäring. De första symtomen är kraftig buksmärta, kräkningar samt vattnig diarré. Om man ätit en liten mängd (mindre än en sockerbit) så behövs inga vårdåtgärder. Om man ätit en större mängd, bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Om man ätit av svampen, ta alltid kontakt med Giftinformationscentralen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.

  Medicinskt kol

 • Panterflugsvamp

  Panterflugsvampen innehåller ett gift som påverkar centrala nervsystemet och orsakar trötthet samt en förvirring som liknar berusning. Om man ätit en liten mängd (mindre än 2 sockerbitar) så kan man följa med situationen hemma. Med mängder större än denna kan man få symtom som kräver läkarvård. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Pluggskivling

  Pluggskivling kan orsaka symtom i matsmältningskanalen (illamående, kräkningar, magont och diarré). Upprepad förtäring av pluggskivling kan orsaka en överkänslighetsreaktion, som i värsta fall kan leda till funktionsstörningar i levern och njurarna. Om man ätit en liten mängd (mindre än 2-3 sockerbitar) så krävs inga vårdåtgärder. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Riskor

  Flera riskor kan, ifall man äter dem råa, orsaka magsymtom (illamående, kräkningar, magont, diarré). Oftast räcker det att symtomen behandlas hemma med tillräckligt intag av vätska samt vila. Om symtomen förlängs bör patienten föras till läkare eller sjukhus.  Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Röd flugsvamp

  Röd flugsvamp innehåller ett gift som påverkar centrala nervsystemet och orsakar trötthet samt en förvirring som liknar berusning. Om man ätit en liten mängd (mindre än 2 sockerbitar) så kan man följa med situationen hemma. Med mängder större än denna kan man få symtom som kräver läkarvård. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Stenmurkla

  Stenmurklan är väldigt giftig som rå eller som otillräckligt behandlad och kan orsaka lever- och njurskada. Symtomen börjar oftast 5-8 timmar efter förtäring. De första symtomen är bl.a. kräkningar, diarré, svindel, huvudvärk och dubbelsyn. 

  Om man ätit en liten mängd (mindre än 2-3 sockerbitar) så behövs inga vårdåtgärder. Om man ätit en större mängd, bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Om man ätit rå eller otillräckligt behandlad stenmurkla, ta alltid kontakt med Giftinformationscentralen. Spara svampen för möjlig senare identifiering​

  Medicinskt kol

 • Tegelsopp (särskilt som råa)

  Tegelsoppar är ätbara matsvampar, men de kräver en noggrann samt tillräcklig tillredning. Om tegelsoppen förblir lite rå kan den orsaka magsymtom efter förtäring. ​

 • Toppig giftspindling

  Toppig giftspindelskivling är en dödligt giftig svamp som i värsta fall kan orsaka njurskada.  Symtomen som toppig giftspindelskivling orsakar börjar efter en varierande tid (12 timmar – 14 dygn), det typiska är att symtomen börjar inom 3 dygn. De första symtomen är milda magsymtom: bl.a. kräkningar, illamående, magont samt en kraftig törst. 

  Om man ätit en liten mängd (mindre än en sockerbit) så krävs inga vårdåtgärder. Om den förtärda mängden är större än detta bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering. 

  Medicinskt kol

 • Toppslätskivling

  Toppslätskivling innehåller ett gift som påverkar centrala nervsystemet som snabbt efter förtäring orsakar bl.a. förvirring, svindel och hallucinationer. Om man ätit högst två svampar så krävs inga vårdåtgärder. Med mängder större än denna kan man få symtom som kräver läkarvård. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Trattskivlingar

  Flera trattskivlingar innehåller ämnet muskarin som påverkar nervsystemet.  Symtomen börjar oftast 0,5-2 timmar efter förtäring. Vanliga symtom är svettningar, ökad salivproduktion samt tårbildning, illamående, kräkningar och diarré.  De som ätit stora mängder kan få kraftiga symtom som kräver läkarvård. Om man ätit en liten mängd (mindre än 2-3 sockerbitar) så krävs inga vårdåtgärder. Om den förtärda mängden är större än detta bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.​

 • Trådingar

  Flera trådingar innehåller ämnet muskarin som påverkar nervsystemet.  Symtomen börjar oftast 0,5-2 timmar efter förtäring. Vanliga symtom är svettningar, ökad salivproduktion samt tårbildning, illamående, kräkningar och diarré.  De som ätit stora mängder kan få kraftiga symtom som kräver läkarvård. 

  Om man ätit en liten mängd (mindre än 2-3 sockerbitar) så krävs inga vårdåtgärder. Om den förtärda mängden är större än detta bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.

 • Vit flugsvamp

  Vit flugsvamp är en dödligt giftig svamp som i värsta fall kan orsaka en leverskada. Symtomen börjar oftast 6-24 timmar efter förtäring. De första symtomen är kraftig magsmärta, kräkningar och vattnig diarré. 

  Om man ätit en liten mängd (mindre än en sockerbit) så krävs inga vårdåtgärder. Om den förtärda mängden är större än detta bör patienten ges medicinskt kol samt föras till läkare. Kontakta alltid Giftinformationscentralen ifall man ätit av svampen. Spara svampen för möjlig senare identifiering.

  Medicinskt kol

 

Information till utländska svampplockare finns i Nordiska ministerrådet Nordens och den svenska Giftinformationscentralens guider: