Huggormen

Huggormsbett 

Ett huggormsbett kan vara livsfarlig. Typiska symtom är lokala besvär som bettmärken och svullnad samt allmänna symtom som illamående.

 

Första hjälpen

  • Det drabbade stället skall immobiliseras t.ex. med en spjäla 
  • Kortison i form av ”Kyypakkaus” rekommenderas inte rutinmässigt
  • I alla fall av misstänkt ormbett skall man ta kontakt med läkare. 

Till läkare så fort som möjligt

  • Patient med symtom
  • Barn under 15 år, speciellt småbarn, även utan symtom 
  • Gravida
  • Åldringar och allvarligt grundsjuka patienter
  • Om man har blivit biten i halsen eller i huvudet.
  • Om stelkrampvaccinationen inte är i kraft

​​​​​​
 

 Läs också