Stänk i ögat

  • Skölj omedelbart med rikligt vatten ca 15 minuter (frätande ämnen minst 20-30 minuter).

  • Om ögat sköljs först på vårdplatsen kan skador redan ha uppkommit.

  • Om smärta, svullnad, känslighet för ljus uppstår eller tårflödet ökar, bör läkare uppsökas.