Spill på huden

  • Klä av dej omedelbart.

  • Skölj omedelbart med vatten (vid exposition av frätande ämnen minst 30-60 minuter).

  • Om brännskada, värk eller tecken på infektion uppstår, bör läkare uppsökas.