Inandning

  • Flytta patienten ut i friska luften. Skydda dej själv!

  • Placera patienten i halvsittande ställning.

  • Kontrollera förgiftningsrisken och möjliga åtgärder från ämneslistan (på finska) eller ring Giftinformationscentralen.

  • Om patienten har lindriga symptom som blir värre, han/hon hostar ihärdigt, har andningsbesvär eller andra symptom, bör han/hon uppsöka läkare.