Midsommar

Växter kring midsommaren

Av de växter som blommar kring midsommar är t. ex. pimpinellrosen samt bullerblomstret inte giftiga. Hundfloka och smörblomma orsakar lokala irritationssymtom. Skulle man smaka på dem kan man få besvär på huden, i munnen eller magbesvär. Om ett barn har fått sådana växter i munnen gäller det att skölja av munnen ordentligt. Äkta johannesört samt liljekonvalj är giftiga växter, men små mängder, orsakar sällan symtom. Mera information om växter finns på växtlistan.

Vi kan tyvärr inte identifiera växter per telefon. Det är viktigt att själv identifiera växten på plats. 

De första blågrönalgerna brukar ofta dyka upp kring midsommar.

Djurbett och stick

Vid misstänkt huggormsbett​ skall man omedelbart ta kontakt med läkare, åtminstone per telefon. Vid bett eller stick av ogiftiga djur får man vid behov hjälp av hälsovårdscentralen eller jourpolikliniken. 

Innehållet i de olika myggmedlen varierar. Kolla med giftinformationscentralen om det finns risk för förgiftning vid överdosering. Om ett barn smakat på en liten mängd myggmedel eller myggrökspiral behövs inga specifika åtgärder. 

Grillande och matlagning

Om barnet har svalt en liten mängd tändvätska och inte har några symtom kan man tryggt följa med situationen hemma. Skulle barnet utveckla hosta, kräkningar eller andningssvårigheter måste barnet granskas hos läkare.

Det är inte farligt att suga på en tändsticka eller äta mindre än 20 stycken. Aska är inte heller giftigt.

Mer information gällande förvaring och säker tillagning av mat på sommaren finns på livsmedelssäkerhetsverkets internetsidor​. Misstänker man matförgiftning, skall man vända sig till hälsovårdscentralen. 

Försiktig med bastudofter!

Även en så liten dos som en matsked av ospädd bastudoft som innehåller eteriska oljor, kan vara farlig för ett barn. Kolla alltid förgiftningsfaran med giftinformationscentralen. 

​​​​​​
 

 Läs också: