Nyår

På nyår finns det i hemmet produkter som kan vara farliga för barn, såsom fyrverkeripjäser,  nyårslyckor, tomtebloss och alkohol.

Om barn smakat på fyrverkeripjäs, skölj munnen. Ge medicinkol om barn svalt en större mängd och kontrollera faran hos Giftinformationscentralen.

Att suga på tomtebloss är ofarligt. Om barn ätit mer än 2 cm av ett vanligt tomtebloss rekommenderas medicinkol. 20 stycken svalda tändsticksändor är ofarligt för barn.

Före år 2018 innehöll nyårstenn bly. Om barn svalt en liten bit kommer den vanligtvis ut med avföringen utan att förorsaka symtom.

Om barn har ätit lysstave skölj munnen och tvätta ämnet som hamnat på huden med vatten och tvål. Vätska från lysstave kan orsaka stickande smärta i ögat och tårflöde, men inga permanenta skador. Skölj ögat i 15 minuter. Symtom som tyder på ögoninflammation behandlas hos läkare.​​