Förgiftningar hos djur

Giftinformationscentralens ansvarsområde är att per telefon informera om förgiftningar hos människor.

Kontakta veterinär om du misstänker att din djur har en förgiftning.

​​​