Ämneslista

​I ämneslistan finns information om de enligt Giftinformationscentralens statistika mest efterfrågade och viktigaste ämnen, hur giftiga de är för människa samt behandlingsanvisningar. Ämnena är listade i alfabetisk ordning. Du kan också söka efter ett ämne med hjälp av sökfilter. 

I denna lista gäller uppgifterna om ämnets giftighet i första hand småbarn.

Flera medicinska preparat kan sökas både på det läkemedel som de innehåller och på deras handelsnamn.

Listan innehåller endast en del av ämnena och den är inte täckande. Om du inte hittar ämnet i listan, kan du kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

Sök i förteckningen:
 • Aceton
  Till en person som tagit en eller ett par klunkar kan man ge en liten mängd dryck för att späda ut ämnet. Om den intagna mängden är större eller om barnet visar symtom (t.ex. sömnighet), ska barnet föras till läkare eller sjukhus.​​​​
 • Acetylsalicylsyra

  Sökord: Aspirin®, Disperin®, Primaspan®, Finrexin®

  Redan några 500 mg:s tabletter kan orsaka en allvarlig förgiftning hos småbarn. Kontrollera alltid förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Aluminiumfolie

  Ofarlig som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Antibiotika

  Sökord: Amorion®, Amoxin®, Kefalex®, Kefexin®, Zithromax®, V-pen®

  Några tabletter eller några klunkar av vilken som helst antibiotikamixtur för barn är en ofarlig dos. Lindriga magsymtom, såsom diarré, kan dock förekomma. Magsymtomen kan behandlas hemma enligt symtomen. Om den intagna mängden är stor, kontakta Giftinformationscentralen.

 • Aska

  ​Att smaka på aska orsakar ingen förgiftningsfara.

 • Bafucin®

  Mindre än 25 tabletter orsakar oftast inte förgiftningssymtom som engångsdos. Sorbitolen i preparatet kan dock orsaka magsymtom vid stora doser. Magsymtomen kan behandlas hemma enligt symtomen.

   

 • Batterier

  Batterier kan orsaka allvarliga frätningsskador.

  Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Bepanthen®

  Oralt: Innehåller dexpantenol som omvandlas till B-vitamin på huden och slemhinnorna. Salvan orsakar ingen förgiftningsrisk som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder. Stora mängder salva kan orsaka övergående magsymtom.

 • Blomvatten

  Blomvatten är inte giftigt.​

 • Bläck

  Bläckpenna: Bläcket i en bläckpenna är ofarligt, om den intagna mängden är mindre än 5 ml.

  Skrivarbläck: Innehållet varierar mycket. Skrivarbläck kan innehålla bl.a. glykoler, isopropanol och etanol. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen. 

 • Cetirizin

  Sökord:​ Alzyr®, Cetimax®, Cetirizin®, Heinix®, Histec®, Zyrtec®

  Några tabletter eller några klunkar lösning orsakar inte en förgiftningsrisk och kräver inga behandlingsåtgärder. Om man har svalt mera, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Citronsyra

  ​Citronsyra som sådan är inte frätande. Om ett barn har smakat på en liten mängd citronsyra, skölj munnen.

 • Deodoranter

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Desinfektionsmedel

  Desinfektionsmedlens sammansättningar varierar betydligt. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Elektronisk cigarett

  ​Redan en liten mängd av e-vätska med nikotin kan orsaka en allvarlig förgiftning hos ett barn. Kontrollera alltid förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen!

 • Etanol

  Sökord: drickbar alkohol, sprit, cider, öl, vin, parfym, rakvatten, ansiktsvatten, Septidin®, Neo-Amisept®, Asept®, lokal antiseptika, Lasol®, Marinol®, fönstertvättmedel

  Etanol kan redan vid små mängder orsaka en förgiftning som kräver vård. Om ett barn har druckit alkoholhaltig dryck eller annan vätska som innehåller etanol, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.


   

 • Eteriska oljor

  Sökord: doftdroppar, bastudroppar, bastudoft, bastuolja, eterisk olja

  Redan en tesked eterisk olja kan vara en farlig dos för ett barn. Då man bedömer giftigheten bör man utreda om det är fråga om en 100-procentig eterisk olja eller en utspädd olja. Kontrollera vid behov förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

   

 • Etylenglykol (t.ex. broms- och kylarvätskor)

  Etylenglykol är ett mycket giftigt ämne. Alltid om man misstänker att någon har sväljt etylenglykol, ska patienten föras till läkare eller sjukhus.

 • Febertermometer med kvicksilver

  I dagens läge har kvicksilvret ersatts med en ofarlig metallblandning. Endast gamla febertermometrar innehåller kvicksilver.

  Kvicksilvret i en gammal febertermometer är metalliskt kvicksilver som inte nästan alls absorberas om det sväljs eller ifall det kommer i kontakt med huden. Inga behandlingsåtgärder behövs.

  Kvicksilvret i febertermometern förångas inom några dygn i rumsluften och då kan den absorberas när det inandas. Mängden är dock så liten att det inte vanligtvis finns någon förgiftningsrisk.

  Lämna in kvicksilvret från den trasiga febertermometern i ett tätt kärl till apoteket som farligt avfall. Vid städning kan du använda t.ex. borste och sopskyffel (damsmugning rekommenderas inte, eftersom det kan öka förångningen av kvicksilvret).

 • Fingerfärger

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Främmande föremål

  Sökord: hagel, mynt, metallföremål, plastföremål

  Intagna främmande föremål som går genom matspjälkningskanalen utan problem är ofarliga med tanke på förgiftningsrisker.

  Den egna hälsovårdsstationen eller annan jourande enhet ger råd angående svalda främmande föremål samt möjlig förstoppningsrisk.

 • Frätande ämnen

  Sökord: saltsyra, soda, bas, lut, syra, svavelsyra, salpetersyra

  ​Oralt: Skölj munnen. Om det utvecklas sväljningsvårigheter, ökad salivutsöndring, kräkningar eller magsmärta, bör patienten omedelbart föras till läkare eller sjukhus. Ifall man intagit stora mängder frätande ämnen eller om man avsiktligt druckit dessa bör man alltid uppsöka sjukhusvård.

  Huden eller ögonen: Skölj omedelbart med vatten i minst 30–60 minuter. Ifall det efter sköljningen förekommer smärta, ljuskänslighet eller andra symtom i ögat bör man uppsöka en läkare.

 • Fönstertvättmedel

  Fönstertvättmedlens sammansättning varierar. Oftast innehåller de etanolisopropanol och tvålämnen

 • Glycerol

  Sökord: glycerin

  En eller ett par klunkar är en ofarlig dos. Övergående magsymtom kan förekomma. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Glykoler

  Sökord: kylarvätska, bromsvätska, etylenglykol, propylenglykol

  Propylenglykol: Om propylenglykol intas i misstag som engångsdos oralt är ämnet relativt ofarligt.

  Etylenglykol: Mycket giftigt. Om man misstänker att någon har svalt etylenglykol, bör personen alltid föras till läkare eller sjukhus.

 • Gödsel

  Gödselmedlens sammansättningar varierar. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Helium

  Sökord:  förstamajballong, folieballong

  En liten mängd heliumgas som inandats är ofarlig. Helium ersätter syret i inandningsluften och kan förutom ”Kalle Anka”-rösten orsaka symtom som beror på syrebrist, såsom huvudvärk och svindel.

 • Hudkräm

  Sökord: bassalva, fuktighetskräm,

  Bassalvor och fuktighetskrämer är ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder. Stora mängder krämliknande ämnen kan orsaka övergående magsymtom.

 • Hydrokortison

  Sökord: kortikosteroider, Hydrocortison®

  Kortisontabletter och -krämer är ofarliga som engångsdos. Stora mängder krämliknande ämnen kan orsaka magsymtom. Inga behandlingsåtgärder. 

 • Hyttyslevy och Hyttyssavu

  Vid förtäring av en liten mängd behövs inga behandlingsåtgärder. Till ett barn som ätit en större mängd ges medicinskt kol.​

 • Hårprodukter

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.

 • Häftmassa

  Ofarlig som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Ibuprofen

  Sökord:​ Burana®, Ibumax®, Ibumetin®, Ibusal®, Ibuxin®, smärtstillande

  Mindre än 100 mg/kilo kroppsvikt som engångsdos är en ofarlig mängd och kräver inga behandlingsåtgärder. Ifall den intagna mängden är mer än 100 mg/kilo kroppsvikt, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Insektsmedel

  Sökord: OFF, myggmedel, hyttysässä

  Produkternas sammansättningar varierar. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Isopropanol

  Isopropanol kan redan vid små mängder orsaka en förgiftning som kräver vård. Om barnet har druckit en klunk av ett ämne innehållande isopropanol, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Järnpreparat

  Sökord: Maltofer®, Obsidan®, Retafer®

  Redan några tabletter kan orsaka en allvarlig förgiftning hos ett barn. Kontrollera alltid förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Kalciumtabletter

  Sökord: Kalcium, Calcichew®, Calsorin®, Kalcipos®, kalktabletter

  Orsakar sällan symtom som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.

  Sötningsmedlen i vissa produkter kan orsaka lindriga magsymtom, såsom diarré.

   

 • Ketoprofen

  Sökord: Keto®, Ketomex®, Ketorin®, Orudis®, smärtstillande

  ​En tablett avsedd för vuxna orsakar oftast inte förgiftningssymtom hos barn och kräver inga behandlingsåtgärder. Om den intagna mängden är mer än en tablett, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen

 • Knappbatterier

  Om ett barn har svalt eller om man misstänker att ett barn har svalt ett knappbatteri, bör man omedelbart söka sig till jouren för att få vård.

  Knappbatteriar kan orsaka allvarliga frätningsskador.

 • Koksalt

  Om barnet har svalt mindre än ½ teskedar salt, ska man ge hen något att dricka och följa upp tillståndet. Ett barn som svalt större mängder eller som har symtom ska föras till läkare eller sjukhus.​

 • Kolos

  Sökord: kolmonoxid, koloxid

  Som första hjälp frisk luft och vila i halvsittande ställning.

  Om det symtom förekommer (yrsel, huvudvärk eller svimning) eller om man är ens lite osäker på hur allvarlig exponeringen är, ska patienten föras till läkare eller sjukhus.​

 • Kortikosteroider (kortison)

  Sökord:​ hydrokortison, Hydrocortison®, Prednisolon®, Prednison®

  Kortisontabletter och -krämer är ofarliga som engångsdos. Stora mängder krämliknande ämne kan orsaka magsymtom. Inga behandlingsåtgärder.

 • Kritor

  Sökord: färgkrita, tavelkrita, vaxkrita

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Levotyroxin

  Sökord: Thyroxin®

  Om den intagna mängden är mindre än 4 mg levotyroxin (mindre än 40 st. 0,1 mg:s eller 160 st. 0,25 mg:s tabletter) är symtomen ofta lindriga och inga behandlingsåtgärder behövs.

  Om det ändå förekommer symtom (t.ex. feber under 24 timmar), ska patienten föras till läkare.

 • Lim

  Sökord: hobbylim, papperslim, universallim 

  Vattenlösliga lim: såsom papperslim och limstift är ofarliga.  Att bita i limtuben innebär ingen förgiftningsrisk för barnet.

  Lim som innehåller lösningsmedel: kan orsaka en förgiftning om det inandas eller sväljs i stora mängder.

  Epoxilim: Epoxilimmens härdare kan vara frätande. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

  Snabblim: Se vid behov skilda anvisningar för snabblim.

 • Ljus

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Låsspray

  Sammansättningen på låsspray varierar. Vanligtvis innehåller de Isopropanol eller Glykoler

 • Läkemedel mot halsbränna

  Sökord:  Rennie ®, Antepsin ®, Balancid Novum ®, Gaviscon ®, Galieve Peppermint ®, antacider

  Rennie ® samt andra ovannämnda läkemedel mot halsbränna är ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

  Ifall det intagna läkemedlet är något annat än ovannämnda, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen

 • Magnet

  ​En svald magnet orsakar ingen förgiftningsrisk men den kan orsaka en förstoppning, precis som vilket främmande föremål som helst.

  Den egna hälsovårdsstationen eller annan jourande enhet ger råd angående svalda främmande föremål samt möjlig förstoppningsrisk.

  OBS! Flera magneter eller en magnet och ett metallföremål svalda tillsammans kan fastna vid varandra i tarmen och orsaka en direkt fara. Ta genast kontakt med vården ifall dessa har svalts.

 • Metallföremål

  Sökord:​ främmande föremål

  Om man svalt ett metallföremål som utan problem går igenom matsmältningskanalen så orsakar detta ingen förgiftningsrisk.

  Den egna hälsovårdsstationen elller annan jourande enhet ger råd angående svalda främmande föremål samt angående möjlig förstoppningsrisk.

 • Metanol

  Metanol är ett mycket giftigt ämne. Om man misstänker att metanolhaltig vätska har svalts bör patienten alltid föras till sjukhus.

 • Mjölksyrebakteriepreparat

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Multivitaminpreparat

  Sökord: Vitaminer, Berocca ®

  Multivitaminpreparat innehåller varierande mängder fettlösliga och vattenlösliga vitaminer. En del preparat kan även innehålla järn, zink samt andra mineralämnen.

  Om flera tabletter har svalts, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Mylla

  Ofarlig som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Myrdosa

  Mängden aktivt ämne i en dosa är mycket liten. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Målfärger, lack

  Vattenlösliga färger och lack (t.ex. latexfärger) är ofarliga som engångsdos.

  Färger som innehåller lösningsmedel kan innehålla bl.a. petroleumprodukter.​

 • Nagellack

  Det är svårt att svälja nagellack och förpackningarna är små, så det finns vanligen inte någon förgiftningsrisk.

  Andra nagelvårdsprodukter kan innehålla skadliga ämnen.

  Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Naproxen

  Sökord: Miranax®, Naprometin®

  1-2 tabletter avsedda för vuxna eller några klunkar mixtur orsakar oftast inte förgiftningssymtom hos småbarn.

  De vanligaste överdossymtomen är magsmärta, yrsel, kräkningar, trötthet och rastlöshet.

  Om den mängd som ätits eller druckits är större, kontakta Giftinformationscentralen.

 • Natriumfluorid

  Sökord: Fludent®, Xerodent®

  Mindre än 20 fluortabletter/kilo kroppsvikt (preparatets styrka 0,25 mg) är en ofarlig dos. Som behandling räcker det att man tar en paus från preparatet under en tid som motsvarar den mängd man ätit. Sötningsmedlen i produkterna kan orsaka lindriga magsymtom, såsom diarré.

  Om den intagna mängden är mer än 20 tabletter/kilo kroppsvikt, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Nikotinersättningspreparat

  Sökord: Nicotinell®, Nicorette®, nikotintuggummi

  Barn: Om den intagna mängden är 2 mg tuggummi, 1 mg sugtablett eller vilken som helst mängd plåster ska barnet alltid ges medicinskt kol.

  En patient utan symtom eller med magbesvär kan observeras hemma. Om den intagna mängden är större eller om barnet visar kraftiga magsymtom eller symtom i det centrala nervsystemet ska barnet föras till läkare eller sjukhus.

 • Nitro®

  Sökord: glycerylnitrat, Nitroglycerin ®

  Om man sväljer mindre än tre resoribletter hela (preparatets styrka 0,5 mg) orsakar de oftast inte symtom och kräver inga behandlingsåtgärder, eftersom de absorberas dåligt från magen. Om man har tuggat eller sugit på tabletterna, är förgiftningsrisken större. Kontrollera då förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Oftan Akvakol®-ögondroppar

  Om mindre än 10 ml (preparatets styrka 5 mg/ml) har intagits via munnen av misstag är det fråga om en ofarlig dos och inga behandlingsåtgärder krävs.​

 • Papper

  Ofarlig som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Paracetamol

  Sökord: Pamol®, Pamol F®, Paramax®, Para-Suppo®, Para-Tabs®, Pinex®

  Redan några 500 mg:s tabletter avsedda för vuxna kan orsaka en allvarlig förgiftning hos småbarn.

  Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Pennor och färger

  Sökord: blyertspenna, färgpenna, träfärgpenna, tusch, kulspetspenna, filtpenna,  kosmospenna, vattenfärg, pastellfärg, fingerfärg, ansiktsfärg

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.

 • Petroleumprodukter (bl.a. bensin)

  Sökord: bensin, diesel, tändvätska för grill, lackbensin, lampolja, mineralterpentin, tändvätska

  Oralt: Ifall petroleumprodukter intas i endast en liten mängd (en dos som kan jämföras med att smaka på någonting), kan en symtomfri patient observeras hemma. Om hosta, kräkningar, feber eller tät andningsfrekvens utvecklas bör man söka sig till jouren.

  Ifall man sväljer en större mängd petroleumprodukt eller ifall man avsiktligt druckit petroleumprodukt så bör man alltid uppsöka sjukhusvård.

  Inandad: Som första hjälp vid andningsexponering ges frisk luft och vila i halvsittande ställning. En person som uppvisar symtom (förvirring, slapphet) ska omedelbart föras till läkare eller sjukhus.

  Obs! Ta med till jouren en bild på flaskan samt på etiketten så att vårdpersonalen kan kontrollera produktens innehåll.

 • Plast

  Oralt: Plast är inte giftigt om det sväljs, men stora bitar kan orsaka en kvävningsrisk.​

  Inandad plast: I samband med eldsvådor bildar flera plaster väldigt giftiga gaser.

  Plast som smält: Polyeten är den mest använda plasten. Det är en typisk termoplast som används i hushållsartiklar samt förpackingsmaterial. Smält polyeten orsakar vanligtvis ingen förgiftningsrisk.

 • P-piller

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Remo-Wax®-örondroppar

  Små mängder som intagits via munnen av misstag är ofarliga och kräver inga behandlingsåtgärder.​

 • Råttgift

  Hos små barn kan redan en liten mängd orsaka symtom. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

 • Salbutamol

  Mindre än 10 ml (styrka 0,4 mg/ml) är en ofarlig dos och kräver inga behandlingsåtgärder.

  Typiska biverkningar och förgiftningssymtom är bl.a. hudrodnad, darrning och magsymtom.

  Om den intagna mängden är mer än 10 ml, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Salt

  Om barnet har svalt mindre än ½ tesked salt, ska man ge hen något att dricka och följa upp tillståndet. Ett barn som svalt större mängder eller som har symtom ska föras till läkare/sjukhus.

 • Silica gel (torkmedel)

  Ofarligt som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Skovårdsprodukter

  Skofärger och skyddsämnen för skor kan innehålla farliga lösningsmedel. Skokrämerna innehåller Petroleumprodukter, men som fasta produkter är de relativt ofarliga.​

 • Smink

  Sökord: läppstift, mascara, puder, concealer, brunkräm, rouge, solpuder, ögonskugga, läppenna, eyeliner, ögonbrynspenna

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

 • Snabblim

  Sökord: cyanoakrylatlim

  Oralt: Det är nästan omöjligt att svälja cyanoakrylatlim. Limmet stelnar och klibbar i munnen. Detta kräver vanligtvis ingen behandling, eftersom saliven lossar limmet inom ½–2 dygn. Om du vill kan du snabba upp lossningen genom att borsta försiktigt med en mjuk tandborste.​

  På huden: Du kan försöka avlägsna lim som fastnat på huden genom att borsta huden med hjälp av varmt vatten och tvål. Ytor som klibbat fast i varandra sänks i varmt tvålvatten och lossas försiktigt. Försök inte lossa ytorna med våld genom att slita eller dra.

  I ögat: Skölj ögonen med rikligt vatten i åtminstone 15 minuter. Om ögonen har klibbats fast, täck ögonen t.ex. med en fuktad gasbinda; öppna inte ögonen med våld. Om lim har fastnat i ögats bindhinna, lossnar det oftast inom några timmar. En läkare eller ögonläkare bör kontrollera om det finns skador i ögonen.​

 • Snus

  ​Hos små barn kan redan en liten mängd orsaka symtom. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​​

 • Soda

  Sökord: Frätande ämnen

  Matsoda: (natriumbikarbonat) en liten mängd svald (en tesked) kräver inga behandlingsåtgärder. Om den intagna mängden är större, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​

  Kristallsoda: (natriumkarbonat) är ett frätande ämne. Kristallsoda används t.ex. vid målningsarbeten.

   

 • Styrox

  Cellplast är inte giftigt, men stora bitar kan utgöra en kvävningsrisk.

 • Sötningsmedel

  Sökord: xylitol, sorbitol, mannitol, stevia, aspartam

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

  Sötningsmedel kan vid stora intagna mängder orsaka övergående magsymtom.

 • Talk

  Om talk sväljs är den ofarlig som engångsdos.​

 • Tandkräm

  Tandkräm som innehåller fluor: Mängden fluor varierar mellan olika tandkrämer, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

  Tandkräm utan fluor: Ofarlig som engångdos. Inga behandlingsåtgärder.

 • Termometrar

  De färgade vätskorna i termometrarna är lösningsmedel vars mängder är så små att inga behandlingsåtgärder behövs.​

 • Terpentin

  Sökord: mineralterpentin, äkta terpentin, petroleumprodukter

  Mineralterpentin: Terpentin som används hemma är oftast mineralterpentin. Se Petroleumprodukter.

  Äkta eller fransk terpentin: Är giftigare än mineralterpentin. Om den intagna mängden med säkerhet är liten, kan en symtomfri person observeras hemma. Om förrvirrning, hosta, kräkningar eller ökad andningsfrekvens utvecklas, bör man uppsöka vård omedelbart från ex. jouren.

   

 • Tobak

  Över 1-åriga: Mindre än en hel orökt cigarett eller mindre än tre fimpar kräver inga behandlingsåtgärder. Magsymtom kan förekomma. Om den intagna mängden är större, kontakta Giftinformationscentralen.

  Barn under 1 år: är känsligast för nikotinets effekter. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Torkpåsar, -kapslar och -granulat

  Sökord: torkmedel

  De torkpåsar och kapslar som förekommer  t.ex. i elektronik- och läderproduktförpackningarna samt torkgranulaten i locken på medicinburkar är ofarliga som engångsdos.

  Inga behandlingsåtgärder.​

 • Tvål

  Sökord: schampoo, handtvål, duschtvål

  Vid exponering vid olycksfall är mängden tvålämnen vanligtvis liten, och inga egentliga behandlingsåtgärder behövs. Skölj munnen. Rikligt drickande ska undvikas eftersom tvålämnen löddrar lätt.​

 • Tvättmedel (frätande)

  Sökord: rörrensningsmedel, avloppsrensare, WC:n rengöring, ugnsrengöringsmedel, klorit, hypoklorit, kalkavlägsningsmedel, tvättkapsel, maskindiskmedel

  Om tvättmedlets pH är under 2 (sur) eller över 11,5 (basisk) kan tvättmedlet orsaka kemiska brännskador.

  Oralt: Munnen bör sköljas. Ifall det förekommer sväljningssvårigheter, ökad salivutsöndring, kräkningar eller magsmärta så bör patienten omedelbart föras till läkare eller sjukhus.

  Huden eller ögonen: Skölj omedelbart huden och ögonen med rikligt vatten i minst 30-60 minuter. Ifall det efter detta förekommer smärta, ljuskänslighet eller andra symtom så bör läkare uppsökas.

  Inandad: I samband med städning av hemmet sker ofta en kortvarig exponering som endast kräver frisk luft som behandlingsåtgärd.

   

 • Tvättmedel (irriterande)

  Sökord: Fairy, handdiskmedel, diskmedel, maskindiskmedel, tvättmedel, sköljmedel, allrengöringsmedel, wc-block

  Tvättmedel, vars pH ligger mellan 2 - 11,5, kan orsaka irritationssymtom.

  Oralt: Tvättmedlen innehåller bl.a. tvålämnen. Vid exponering vid olycksfall förblir den intagna mängden tvålämnen liten, och inga egentliga behandlingsåtgärder krävs. Skölj munnen. Rikligt drickande bör undvikas, eftersom tvålämnen bildar lätt skum.​

  Personer som intagit en stor mängd eller druckit tvättmedel med flit bör uppsöka sjukhusvård.

  I ögat: Skölj omedelbart med rikligt vatten ca 15 minuter. Om smärta, svullnad, känslighet för ljus uppstår eller tårflödet ökar, bör läkare uppsökas.​


 • Tändstickor

  Mindre än 20 tändsticksändor är ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.​

  Tändstickaskarnas plån är ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.

 • Vattenfärger

  Ofarliga som engångsdos. Inga behandlingsåtgärder.

 • Vicks VapoRub®

  Hos ett barn kan redan en liten mängd orsaka symtom. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.​​

 • Vindrutetvättmedel

  Sökord: etanol, isopropanol, metanol

  Innehållet i vindrutetvättmedel varierar. Vanligtvis innehåller de Etanol, Metanol och/eller Isopropanol

 • Vitaminer

  Sökord: A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin

  Vattenlösliga vitaminer: (B- och C-vitaminer) orskar ingen förgiftningsrisk som engångsdos. Inga behandlingstågärder.

  Fettlösliga vitaminer: (A-, D-, E- och K-vitaminer) är ofarliga som akut engångsdos. Som vård räcker att man tar en paus från preparatet under en tid som motsvarar den intagna dosen.

  Många multivitaminpreparat innehåller sötningsmedel (xylitol och sorbitol) som kan orsaka magsymtom när de intas i stora mängder.

  Vid upprepad överdosering av vitaminer finns en förgiftningsrisk, kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

   

 • Vårtmedel

  Kan orsaka frätningsskador om de hamnar i munnen. Skölj munnen.​ Se Frätande ämnen.

 • Väteperoxid

  Väteperoxidens giftighet är beroende på mängden och koncentrationen på lösningen. Kontrollera förgiftningsrisken hos Giftinformationscentralen.

 • Xylometazolin

  Sökord: Nasolin®, Naso-Ratiopharm®, Otrivin®

  Barn: Om den intagna mängden är mindre än 4 ml (styrka 1 mg/ml), ska barnet observeras hemma i två timmar. Om betydande symtom förekommer, ska barnet föras till läkare eller sjukhus. Om den intagna mängden är mer än 4 ml, kontakta Giftinformationscentralen.

  Vuxna: Hos vuxna är gränsen för en giftig dos okänd. Om den intagna mängden är stor eller om personen har symtom, kontakta Giftinformationscentralen.

 • Ättika

  Sökord: bordsättika, vinäger, spritättika

  Bordsättika är lindrigt irriterande för matsmältningskanalen ifall det sväljs. Som första hjälp räcker ett intag av en liten mängd vatten eller mjölk för att späda ut ättikan. 

  Över 10-procentig ättika är kraftigt irriterande eller frätande.

 

 Läs också: