Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
0800 147 111 (samtalen är avgiftsfria)
09 471 977

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte.

Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för media och myndigheter på vardagarna klockan 8.30 - 15. På centralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning eller rådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.​​​​​​​​​​​​​​​​

Vasen
Oikea
 

 Välj en lämplig expert

 
  • Apoteken ger allmän läkemedelsrådgivning.
  • Kontakta veterinär om du misstänker att din djur har en förgiftning.
  • I frågor kring bett och stick av giftfria djur samt allergier, anvisningar om behandling av sjukdomar och allmän hälsorådgivning hjälper hälsorådgivningstelefonen på den egna hemorten, den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet.
  • Vid akut matförgiftning får man hjälp vid den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet.
  • Allmän information om livsmedel ges av kommunens livsmedelsmyndighet.
  • Information om fosterskador som orsakas av läkemedel eller andra yttre faktorer ges av Teratologisk information.  
 

 Länkar

 
Teratologisk information- Läkemedelsrådgivning för mammor

 


Svenska Giftinformationcentralen har information om giftsvampar​ på 29 olika språk

Sic! 2/16: Kamala luonto – kasvien ja sienten aiheuttamat akuutit myrkytykset​​​

Sök information om förgiftningar