Feedback till Giftinformationscentralen

Ge feedback via e-postadressen nedan gällande våra hemsidor eller annat gällande vår funktion.

Obs! Vi besvarar frågor gällande akuta förgiftingar via telefon, inte via e-post.

 

myrkytys(at)hus.fi


Hälsovård personal, media och myndigheter kan ge oss feedback också via vårt feedback-formulär https://link.webropolsurveys.com/S/D6DDF054FCB2A07A​