Medicinskt kol

Betydelsen av medicinskt kol ligger i att kolet binder giftiga ämnen i magsäcken och förhindrar på så sätt ämnen från att upptas i kroppen.

Medicinskt kol får inte ges:

 • i hemförhållanden åt en patient som är medvetslös eller virrig. I sådana fall kan patienten storkna i kolet eller andas in det i lungorna.
 • åt en patient som druckit petroleumprodukter eller frätande ämnen. Kol binder nämligen inte sådana ämnen. Kol kan t.o.m. förvärra förgiftningssymtomen genom att förorsaka kräkningar. Dessutom kan medicinskt kol försvåra de fortsatta patientundersökningarna.

 • OBS! Medicinskt kol binder inte alla läkemedel. Ämnen som kol inte binder effektivt är t.ex. alkoholer, petroleumprodukter, frätande syror och baser, fluorid, cyanid och metaller såsom järn och litium. I sådana fall är medicinskt kol till ingen nytta.

Du skall ge medicinskt kol så fort som möjligt efter giftintaget, gärna inom 30 minuter. Medicinsk kol finns att få receptfritt på apotek.

Den förgiftade kan få medicinskt kol tillräckligt fort bara om kolet finns hemma!

Dosering 

Carbomix® kolgranulat:

 • 3 matskedar/10 kg kroppsvikt
 • för en person som väger t.ex. 10 kg blir det 3 msk, för en som väger 20 kg 6 msk
 • vuxendos: 50 g = 1 flaska
  eller

Carbo medicinalis® koltabletter:

 • 4 tabletter/kg kroppsvikt
 • för en person som väger t.ex. 10 kg blir det 40 tabletter, för en som väger 20 kg 80 tabletter
 • vuxendos: 50 g = 200 tabletter

 

1. Åt barn skall koldosen beredas genom att ta det torra kolgranulatet ut ur flaskan med en sked och blanda granulatet i en liten mängd vatten; koltabletterna skall krossas i en liten mängd vatten.2. Efter detta skall hela koldosen blandas i någonting som smakar gott och som barnet gärna äter (t.ex. glass, sylt, yoghurt, fruktmos, läsk el. dyl.). Mängden måste dock vara så liten att barnet äter hela portionen.Vuxna skall helst använda Carbomix® kolgranulat som uppblandas i vatten enligt anvisningarna i förpackningen. Innehållet i en hel flaska dricks upp på en gång.

Den förgiftade kan få medicinskt kol tillräckligt fort bara om kolet finns hemma. 

 

Vuxendos är 200 koltabletter.