Geriatrik

Geriatrik är en medicinsk specialitet som har fokus på de fysiska, psykiska, funktionella och sociala förhållanden som konstateras i samband med akuta och kroniska sjukdomar, rehabilitering, prevention och vård i livets slutskede när det gäller äldre patienter. Hos denna patientgrupp finns en hög förekomst av bräcklig hälsa och samsjuklighet, vilket kräver en helhetssyn.