Gastroenterologi

De viktigaste patientgrupperna inom gastroenterologin är patienter med inflammatoriska sjukdomar i tarmsystemet och leverpatienter.

Vården av krävande sjukdomar inom området har koncentrerats till Gastroenterologiska kliniken vid HUCS. Till dessa hör bl.a. utredning av oklara blödningar i mag-tarm-kanalen, krävande diagnostik och uppföljning av leversjukdomar, evaluering av levertransplantationspatienter och behandling av virushepatit, diagnostik av GI-problem i samband med HIV-infektion.
 ​