Fysioterapi

​Det viktigaste målet med fysioterapi är att främja och underhålla människans rörlighets- och funktionsförmåga under hela livsloppet. Fysioterapivetenskapen utgör grunden för fysioterapin. Fysioterapi grundar sig på en stor kännedom om förutsättningarna för hälsa, rörlighet och funktionsförmåga och på fysioterapeutens yrkeskompetens. Fysioterapin tillämpar och kombinerar forskning och rön inom många andra vetenskapsområden.

Fysioterapi är en del av det offentliga och privata social-, hälso- och rehabiliteringstjänstesystemet. Fysioterapeuterna är experter på fysioterapeutisk rehabilitering. De samarbetar med patienterna och deras anhöriga och med andra anställda och organisationer inom social- och hälsovården.

Fysioterapi inleds med en undersökning och bedömning av patientens rörelse- och funktionsförmåga. Utgående från dessa undersökningar och bedömningar uppgörs i samarbete med patienten individuella mål och en rehabiliteringsplan.

Fysioterapi omfattar för individuellt behov bland annat handledning och rådgivning som främjar hälsan och handlingsförmågan och därtill terapeutiska övningar och fysikaliska behandlingar. Inom fysioterapin görs också bedömning, val och uppföljning av hjälpmedels behovet. Vård perioderna inom specialsjukvården är ofta korta varvid tyngdpunkten inom fysioterapin ligger på handledning av patienter och närstående. Vid behov anordnas också uppföljning av fysiotera-peutisk fortsatt rehabilitering.
 
Fysioterapitjänster vid HNS

Fysioterapienheterna vid HNS har som mål att producera fysioterapitjänster enligt god rehabiliteringspraxis som baserar sig på de nyaste upptäckterna och som uppfyller patienternas individuella behov. 

Fysioterapienheterna vid HNS erbjuder tjänster till nästan alla specialområden både på bäddavdelningarna och på poliklinikerna.