Fysiatri

Inom specialområdet fysiatri undersöks, behandlas och rehabiliteras patienter som lider av olika sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Arbetet sker ofta i samarbete med andra specialområden såsom reumatologi, neurologi och ortopedi. Fysiatri omfattar såväl poliklinisk verksamhet som avdelningsverksamhet inriktad på rehabilitering av gravt handikappade och mer allmänt på rehabiliterings-anstaltsverksamhet. Fysiatrin erbjuder konsultationstjänster till flera specialområden.

Fysiatrerna gör upp planer för medicinsk och yrkesmässig rehabilitering och deltar i förverkligandet och uppföljningen av dem. Arbetsuppgifterna omfattar också bedömning av arbetsförmågan hos patienter med muskuloskeletala sjukdomar och rehabiliteringsundersökningar av dem. Fysiatrerna samarbetar intensivt med fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, socialarbetare, hjälpmedelstekniker och företagshälsovården.

De vanligaste patientgrupperna

De vanligaste patienterna inom fysiatrin är patienter som lider av olika problem i stöd- och rörelseorganen, särskilt symptom i ryggen, nacken, lederna och de övre extremiteterna samt led- och mjukdelssymptom.
De mest krävande patientgrupperna är smärtpatienter med flera sjukdomar och problem.

Fysiatrin strävar efter att skapa en helhetsbild av patientens situation. Målet är att skapa en förnuftig rehabiliteringsplan och kombinera vid behov olika vårdformer.

Vårdplatser inom HNS-området

Fysiatrin har tre verksamhetsställen inom HUCS-sjukvårdsområde: de fysiatriska poliklinikerna i Vega-huset i Helsingfors och vid Jorv och Pejas sjukhus.

Sjukhusen i Hyvinge och Lojo har också fysiatriska polikliniska mottagningar.