Utomlands bosattas förlossningar på HNS förlossningssjukhus

 ​
En finsk medborgare som är stadigvarande bosatt utomlands förlorar rätten till social trygghet i Finland och efter det har han/hon inte längre rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland, förutom i akuta fall. Även då svarar patienten själv primärt för kostnaderna för vården eller så täcker patientens försäkring kostnaderna. (Mer information www.fpa.fi -> Flyttning till eller från Finland)
 

Finländare bosatta i ett annat EU-land

 
En finländsk medborgare som förlorat sin rätt till social trygghet i Finland men bor inom EU-området kan fråga om möjligheten att föda på sjukhus inom HNS, om hon i sitt nuvarande hemland som hör till EU får ett förhandstillstånd för sjukhusvård (blankett S2, tidigare E112).
 

Finländare bosatta utanför EU

 
En finländsk medborgare som är bosatt utanför EU och har förlorat sin rätt till social trygghet kan föda på HNS-distriktets sjukhus när man i förväg kommer överens om saken och ordnar de praktiska detaljerna. Kontakt via HYKSin Oy, mer information: www.hyksin.fi.