Val av förlossningssjukhus

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan man föda på fyra sjukhus. Vid alla förlossningssjukhus följs samma vårdprinciper.​

En föderska som bor inom HNS område kan fritt välja förlossningssjukhus inom sjukvårdsdistriktets område. 
  

När ska vi välja?

 
Man behöver inte nödvändigtvis föda på det sjukhus där ultraljudsundersökningarna har gjorts.
 
Mödrapoliklinikerna vid sjukhusen inom HUCS område (Kvinnokliniken och Jorv sjukhus) fungerar i nära samarbete. Alla remisser som skickas till mödrapolikliniken kommer till samma ställe, och där bokas en tid till mödrapolikliniken på något sjukhus, beroende på orsaken och tidsbokningsläget, oavsett på vilket sjukhus patienten ska föda.
 
På Kvinnokliniken, där det finns en antenatalavdelning som är gemensam för alla sjukhus, sköts komplicerade graviditeter och förlossningar som kräver avdelningsvård. Om du under graviditeten behöver följas upp på mödrapolikliniken eller på sjukhus, tas valet av förlossningssjukhus upp från fall till fall tillsammans med föderskan och läkaren, när tiden för förlossningen närmar sig. 
 
På båda HUCS sjukhus (Kvinnokliniken och Esbo sjukhus) görs planerade kejsarsnitt. På alla sjukhus finns också en övervakningsavdelning för nyfödda. Förlossningen sköts alltid på Kvinnokliniken om det redan under graviditeten konstaterats att det behövs särskild uppföljning av antingen modern eller barnet. 
 


 

Vid rusning säkerställs trygga förlossningar
genom att hänvisa föderskor till ett annat sjukhus

 

Förlossningarna fördelas inte jämnt över årets alla dagar, utan det är typiskt för arbetet på förlossningsavdelningarna att det finns bråda dagar och lugna dagar. Det finns situationer då det kan hända att du då du ringer till ditt förlossningssjukhus blir hänvisad till ett annat HNS sjukhus, på grund av rusning. Det är beklagligt, men på det sättet försäkrar vi oss om att förlossningen förlöper tryggt.

 

Då det är dags för förlossningen,
ska ni ringa till förlossningssjukhuset innan ni åker.