Ultraljudsundersökning under tidig graviditet, graviditetsveckorna 10+0 – 13+6

Undersökningen görs antingen via slidan eller ovanpå magen. Urinblåsan ska vara tom. I samband med undersökningen utreds graviditetens längd/beräknad tid, antalet foster och hjärtljudet kontrolleras. Man tittar allmänt på fostrets uppbyggnad och kan om mamman så önskar göra den nacksvullnadsmätning som hör till screeningen för kromosomavvikelser. En tydligt avvikande nacksvullnad kan ibland även vara det första tecknet på en strukturell avvikelse hos fostret.

Även om mamman börjar känna rörelser kring mitten av graviditeten börjar fostret röra på sig i livmodern redan kring åttonde graviditetsveckan. I början av graviditeten varierar rörelse- och viloperioderna snabbt. Då fostret är vaket viftar det med händerna och sparkar och det finns gott om utrymme i livmodern för att göra kullerbyttor. 
 


Tidsbeställning 


Man beställer tid per telefon, till
 
  • Hyvinge sjukhus tfn. (019) 4587 2349 (må-to kl. 14-16 och fr 14-15)
  • Lojo sjukhus tfn (019) 380 1417 (må-fr kl. 13-14.30)
  • Borgå sjukhus tfn (019) 548 3105 (må-fr kl. 8.30-11)
 
Till Kvinnokliniken och Jorv sjukhus kallas patienterna på basis av remiss från mödrarådgivningen. 
 
En egen enhet för ultraljudsundersökningar under graviditeten inom HNS öppnades 5 juni 2018 på Bulevarden i Helsingfors. Fosterscreeningarna vid Kvinnoklinikens och Jorvs sjukhus mödrapolikliniker har koncentrerats till Helsingfors centrum, HNS Fosterscreeningsenhet Bulevarden 


Kombinerad screening


Hälsovårdaren vid mödrarådgivningen berättar om screeningarna. Screeningen för kromosomavvikel-ser (21-trisomi, dvs. Downs syndrom och 18-trisomi, dvs. Edwards syndrom) baserar sig på en riskberäkning genom en s.k. kombinationsmetod, som beaktar mammans ålder.
 
I metoden tar man ett blodprov från mamman under graviditetsvecka 9–11 och mäter fostrets storlek (hjässa till stjärt) och nacksvullnad genom en ultraljudsundersökning under graviditetsvecka 11–13+6. I praktiken besöker mamman laboratoriet före den egentliga ultraljudsundersökningen vid tidig graviditet. Rådgivningen bokar en tid för en laboratorieundersökning enligt menstruationen till graviditetsvecka 10+0. Så säkerställs att provet tas vid en lämplig tidpunkt och inte till exempel för tidigt. Av samma skäl strävar man efter att boka en tid för en ultraljudsundersökning till graviditetsvecka 11+5 - 13+0. Metoden upptäcker omkring 80 % av ovan nämnda kromosomavvikelser.
 
Eventuella fortsatta undersökningar görs vid Fostermedicinska centret vid Kvinnokliniken.
 


Ytterligare information
 

  • Institutet för hälsa och välfärd: "Guide för dem som väntar barn"
    I guiden berättas om de undersökningar som finns tillgängliga: tidig allmän ultraljudsundersökning och screeningalternativ för fosteravvikelser. Länk till guiden.
  • Institutet för hälsa och välfärd: "Fortsatta undersökningar vid fosterscreeningar"
    Guiden är avsedd för de gravida hos vilka man misstänker kromosomavvikelser eller anatomiska avvikelser hos fostret. Länk till guiden.