Ultraljudsundersökningar


Det görs två ultraljudsundersökningar: ultraljudsundersökning under tidig graviditet och strukturell ultraljudsundersökning. I samband med den tidiga ultraljudsunderökningen kan man göra den mätning av nacksvullnad som hör till screeningen för kromosomavvikelser samt ta blodprov.

 
Ultraljudsundersökningar:

  • är frivilliga
  • görs av en barnmorska som är utbildad för ultraljudsundersökningar
  • är smärtfria


I undersökningsrummet finns en separat sidomonitor där mamman/föräldrarna ser samma bild som den undersökande barnmorskan. Undersökningen kan inte videofilmas men man får bilder med sig.

Vid undersökningen får också make/partner eller annan vuxen person delta. Det är inte tillåtet för barn att komma in i undersökningsrummet. 

Patientavgift uppbärs inte för ultraljudsundersökningar. Om du inte kan komma på överenskommen tid, meddela det så fort som möjligt genom att ringa till den poliklinik där det har reserverats tid för dig. För poliklinikavgift som inte använts eller annullerats uppbärs. Avgift för besökstid som inte använts/annullerats. (linkki!)