Mottagning för missbrukare: specialpoliklinik för drog-, alkohol och läkemedelsmissbrukare

​ 
På mottagningen ges information om vilken inverkan alkohol och droger har på fostret och graviditeten och klienterna motiveras till drogfrihet. Till mottagningen hör kartläggning av rusmedelsanvändningen och drogscreeningar. I vårdteamet arbetar läkare, barnmorska och socialarbetare.

Målet med vården och uppföljningen är

  • att mamman slutar eller minskar användningen av rusmedel, hänvisning till avvänjning
  • att konstatera och behandla de sjukdomar och näringsstörningar hos mamman som hotar graviditeten
  • att observera utvecklings- och tillväxtstörningar hos fostret som beror på rusmedel
    att uppskatta mammans förmåga att ta hand om den nyfödda, utvärdera behovet av barnskydd
  • att utvärdera möjligheterna att fortsätta graviditeten
  • stöda mamman att växa till förälder
  • Mottagningarna finns på moderskapspoliklinikerna vid Kvinnokliniken, Hyvinge och Jorv sjukhus