Mottagning för kvinnor med förlossningsrädsla

​ 
Nästan alla kvinnor är spända och rädda inför förlossningen. Det kan t.o.m. vara en fördel att vara lite nervös, eftersom det höjer adrenalinnivå och hjälper mamman att förbereda sig för förlossningen och klara av den. Egentlig förlossningsrädsla kan man tala om då rädslan hindrar normalt liv och överskuggar den glädje graviditeten för med sig. ca 5-6 procent av kvinnorna lider av en sådan rädsla.

På barnmorskans eller läkarens mottagning för förlossningsrädda finns det tid att diskutera de saker som tynger mamman eller orsakar rädsla och fundera över den kommande förlossningen. På mottagningen får den gravida information som hjälper att förbereda sig för förlossningen. Man diskuterar med mamman om hur hon kan förbereda sig för förlossningen och utnyttja sina egna resurser under förlossningen. Man går också igenom olika former av smärtlindring. Det psykiatriska konsultationsteamet finns också tillgängligt vid behov. Till mottagningen för förlossningsrädda kommer mamman med remiss, som kan fås t.ex. från mödrarådgivningen, av hälsovårdare eller läkare.
 

Vad är
förlossningsrädsla?


En av de vanligaste orsakerna till förlossningsrädsla är smärta. Förlossningssmärta hör till de kraftigaste smärtorna en människa känner och både förstföderskor och omföderskor är rädda för smärta. Också bristande självförtroende orsakar förlossningsrädsla. Många kvinnor är rädda att de inte ”kan” föda: räcker min fysiska kondition, är jag en dålig föderska, gör jag själv förlossningen svårare än den är eller skadar jag mitt barn på något sätt.

Det att en förlossning inte går att kontrollera kan väcka rädsla. En kvinna kan känna ångest för att inte kunna kontrollera sig själv eller förlossningens förlopp. Det kan också förekomma rädsla för att dö. Den blivande mamman kan vara rädd för både sitt och barnets liv. Risken för förlossningsrädsla ökar också av psykiska problem och tidigare traumatiska sjukhusupplevelser.

En obehandlad förlossningsrädsla drabbar hela familjen. Efter en ångestfylld förlossningsupplevelse har mamman svårt att skapa en god relation till sin baby. Rädslan kan också göra det svårare att växa in i mammarollen. Om all den gravida kvinnans energi går åt till att vara rädd för förlossningen, kan hon inte förbereda sig på barnets ankomst och på moderskapet.

Förlossningsrädslan leder ofta till att den blivande mamman önskar sig kejsarsnitt i stället för vaginal förlossning. En vaginal förlossning är ändå tryggare för både mamman och barnet än en operation. Operationen är ett stort kirurgiskt ingrepp och det finns många risker relaterade till det. Också konvalescensen är längre än efter en vaginal förlossning. Dessutom är varje graviditet som följer på ett kejsarsnitt en riskgraviditet.

 

Hur behandlas
förlossningsrädsla?


Vid polikliniken för förlossningsrädda får den blivande mamman berätta om sin rädsla och fråga om allt som gäller förlossningen. Experterna kan besvara alla hennes frågor kring förlossningsverksamheten på just det sjukhuset, t.ex. vad gäller smärtlindringen, och mamman får alltid den färskaste informationen. Tillsammans med den blivande mamman gör man en förlossningsplan, där man bl.a. skriver ner hennes önskemål. Dessutom skissar man på en förlossningsplan. Om patienten ger tillstånd skickas ett sammandrag av diskussionen också till patientens egen mödrarådgivning.

Förutom det diskussionsstöd som rådgivningarna och poliklinikerna för förlossningsrädda erbjuder, finns det också stödgrupper för förlossningsrädda. Där diskuterar man om förväntningar kring graviditeten och föräldraskapet. I grupperna får man information om förlossningen och tränar avslappning. Också makens eller partnerns stöd är viktigt vid att övervinna förlossningsrädslan.

Om man kan koppla av förlöper förlossningen snabbare och lättare. Man kan träna på att koppla av t.ex. genom att lyssna till avslappningsinspelningar. Då mamman är avslappnad kan hon också förbereda sig för förlossningen med hjälp av mental träning. Den blivande mamman kan i tankarna gå igenom förlossningen och också smärtan och hur hon tar emot den. Mammor som tränat på avslappning före förlossningen berättar att det har hjälpt dem under förlossningen. Smärtan störde dem mindre och avslappningen hjälpte dem att vila mellan de smärtsamma sammandragningarna.

Ibland kan förlossningsrädslan gå om redan under graviditeten om den blivande mamman får rätt information och hjälp. Ofta viker inte rädslan undan under hela graviditeten, men den kan ändå lindras så att en vaginal förlossning känns naturlig trots rädslan.

Om rädslan för en vaginal förlossning ännu under graviditetens sista månad känns övermäktig efter diskussionerna och förberedelserna, kan man på polikliniken också diskutera möjligheten för kejsarsnitt.