Läkarmottagning

​ 
De vanligaste orsakerna till att besöka moderskapspolikliniken är bl.a.

  • förhöjt blodtryck
  • tvillinggraviditet
  • förtida sammandragningar
  • avvikande fosterbjudning (t.ex. sätesbjudning)
  • störning i sockerämnesomsättningen (graviditetsdiabetes)
  • utvärdering av förlossningssätt, då föregående förlossning har varit kejsarsnitt eller då man misstänker att fostret blir stort i förhållande till mammans storlek.Som poliklinikläkare fungerar en specialistläkare inom obstetrik eller gynekologi eller läkare som håller på att specialisera sig. Vid behov har man tillgång till andra experter vid sjukhuset (t.ex. läkare i internmedicin eller barnläkare, psykiater, socialarbetare).