Diabetesmottagning

 
Vid polikliniken ges information om vilken effekt graviditetsdiabetes har på barnet och om riskerna på lång sikt för mamman. På mottagningen handleder man i egenuppföljning av blodsockret samt behandlingen av graviditetsdiabetes med diet- och insulinbehandling. I vårdteamet arbetar en barnmorska och en läkare.


Målet med vården och uppföljningen:

  • normalisering av blodsockret under graviditeten
  • egen uppföljning av blodsockret samt lyckad insulinbehandling
  • tillgodogöra sig goda matvanor och öka motionen
  • förhindra ytterligare komplikationer av graviditetsdiabetesen
  • minska risken för att insjukna i diabetes typ 2