Att sätta i gång förlossningen

​ 
Förlossningen startar ofta av sig själv nära beräknad tid. Starten är summan av många olika faktorer. En förlossning som startat av sig själv förlöper ofta bäst.

Förlossningen sätts i gång om det är ett bättre alternativ med tanke på mamman eller barnet än att vänta på att förlossningen startar på naturlig väg. Man kan bli tvungen att sätta i gång en förlossning p.g.a. skäl som beror på mamman eller barnet. Orsakerna är inte absoluta, utan det är svårighetsgraden som avgör om en igångsättning är nödvändig. Misstanke om att barnet är stort, dvs. så kallad makrosomi, är inte i sig ett skäl för igångsättning. Även om fostret skulle vara stort är det önskvärt att förlossningen startar av sig själv.

En igångsättning av förlossningen är alltid en åtgärd som övervägs noggrant och ska inte göras i onödan. Målet är att det föds ett friskt barn och barnets välmående tryggas under förlossningen. Om en förlossning sätts i gång finns det en något större risk för kejsarsnitt eller assisterad förlossning, t.ex. med sugklocka.

Ytterligare information om igångsättning finns i guiden Igångsättning av förlossningen som finns som pdf-fil.