Uppföljning under slutet av graviditeten

Graviditeten är överburen när graviditeten pågått över 42 graviditetsveckor. Kontrollbesöken i slutet av graviditeten påbörjas när graviditeten har pågått 41 veckor och 5 dagar (41+5). Besök vid överburenhet bokar man själv genom att ringa direkt till förlossningssjukhuset antingen till igångsättningsenheten eller till mödrapolikliniken.

Kontakt
Esbo sjukhus tfn 09 471 83 201 (må-fr kl. 13-14.30) 
Kvinnoklinikens igångsättningsenheten tfn 09 471 72 900 (må-fr kl. 13–14.30)
Borgå sjukhus moderskapspoliklinik tfn (019) 548 3105 (må-fr kl. 9-11)
Hyvinge sjukhus moderskapspoliklinik tfn (019) 4587 2269
Lojo sjukhus moderskapspoliklinik tfn (019) 380 1417 (må-fr kl. 13-14.30)


I allmänhet kan man i lugn och ro invänta en naturlig början av förlossningen. Syftet med besöken vid överburenhet är att kontrollera att slutet av graviditeten fortlöper på ett säkert sätt samt att upptäcka eventuella risker i samband med överburenhet (t.ex. försämring av moderkakans funktion).

Vid besöket i slutet av graviditeten kontrolleras även fostrets och mammans tillstånd. På mottagningen bedömer man fostrets tillstånd med hjälp av registrering av pulsen (KTG) och ultraljudsundersökning. Man mäter även mammans blodtryck samt utesluter protein i urinen. Man pratar med mamman om hennes fysiska och psykiska kondition och ork samt hur mamman känner fostrets rörelser.

Vid besöket kan man ibland påbörja mognaden av livmoderhalsen antingen mekaniskt eller medicinskt. I samband med mekanisk s.k. ballongmognad kan man i allmänhet åka hem igen, men vid medicinsk mognad stannar man på sjukhuset. Igångsättning av förlossningen på grund av överburenhet påbörjas senast i graviditetsvecka 42+1.


Läs mera: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/sv/graviditet-och-förlossning