Besök på moderskapspolikliniken


Moderskapspoliklinikerna är enheter som är avsedda för uppföljning av riskgraviditeter. Mottagningstider ges utgående från remiss.
 

Remissen skrivs av läkaren på mödrarådgivningen, hälsovårdare eller privatläkare. Moderskapspoliklinikens läkare uppskattar utgående från remissen hur brådskande fallet är och patienten får kallelse per post eller per telefon. För uppföljning under slutet av graviditeten (graviditetsveckor 41+5) reserverar patienten tid själv per telefon.

Kom i tid till mottagningen och reservera tid för eventuella tilläggsundersökningar. Om du vill kan din partner eller en annan vuxen komma med till mottagningen. Barn får inte komma in i undersökningsrummen.

Poliklinikavgift uppbärs vid besök vid moderskapspolikliniken. Om du inte kan komma på överenskommen tid, meddela det så fort som möjligt genom att ringa till den poliklinik där det har reserverats tid för dig. För poliklinikavgift som inte använts eller annullerats uppbärs. Avgift för besökstid som inte använts/annullerats.
 

​Teratologisk informationstjänst

Den teratologiska informationstjänsten är en nationell telefontjänst, som ger information om teratogener.

Med teratogener avses yttre faktorer, som har skadlig inverkan på fruktsamheten eller det växande fostret. Sådana kan vara mediciner som mamman eller pappan använder, infektioner hos mamman samt kemisk eller fysikalisk miljöpåverkan.  Den teratologiska informationstjänsten svarar också på frågor kring exponering under amningstiden.