Sjukhusvård under graviditeten

​På avdelningen för gravida vårdas mammor som behöver uppföljning på sjukhus p.g.a. ett problem i samband med graviditeten, t.ex. högt blodtryck, hotande för tidig förlossning eller blödning. Också fostrets välmående kan kräva avdelningsvård även om mamman kanske inte skulle känna sig sjuk. På avdelningen för gravida sköts också igångsättning av förlossningen.

Vården planeras individuellt tillsammans med förlossningsläkare och barnmorskor. Målet är att garantera att mamman och fostret mår bra. Familjen och övriga närstående är välkomna på besök på avdelningen, men det är inte möjligt för familjen att övernatta på avdelningen.

Gravida vårdas på HNS: