Parkering

Kvinnokliniken
– Mejlans sjukhusområde

 
Parkeringen på Mejlans sjukhusområde är avgiftsbelagd. Det finns parkeringsområden ovan jord, men också underjordiska parkeringshallar. Då ni kommer till området är det bra att observera att antalet parkeringsplatser ovan jord har minskat p.g.a. byggnadsarbetena i synnerhet vardagar under tjänstetid och det kan vara mycket svårt att hitta en parkeringsplats. 
 
 
 
    

Esbo och Jorv sjukhus

 
Parkeringen på Jorv sjukhus område är avgiftsbelagd utomhus kl. 7.00–16.00 och i parkeringshuset under alla tider. 
 
 

Borgå, Hyvinge och Lojo sjukhus

 
Sjukhusområdena har gratis parkeringsplatser både för kort- och långtidsparkering.