Praktiska tips för babyresan

  • Vad ska jag packa i sjukhusväskan?
  • Lönar det sig att komma till sjukhuset med egen bil?
  • Hur länge är man på sjukhus? 
     

De här frågorna får du svar på via länkarna här bredvid.

 
​Journaler blir mer tillgängliga
 ​
I hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1.5.2011 bestäms att patientregistren och arkiven för journalhandlingarna när det gäller primärvården och den specialiserade sjukvården inom samma sjukvårdsdistrikt utgör ett gemensamt register över patientuppgifter. Enligt den nya lagen kan alla de offentliga hälso- och sjukvårdsenheter inom HNS verksamhetsområde som vårdar patienten ta del av patientens uppgifter om patienten har blivit informerad om det gemensamma registret över patientuppgifter och patienten inte har förbjudit utlämnande av uppgifter.

Läs mer.