Fostervattenavgång

​ 
Fostervattnet kan gå i vilket skede av förlossningen som helst. Hos en del startar förlossningen med fostervattenavgång och sammandragningarna börjar först efter det. Hos andra spricker hinnorna först då barnet föds. Det kan också kännas på olika sätt då fostervattnet går. Ibland går det med fart och det råder ingen tvekan om vad som har hänt. Hos andra sipprar vattnet snarare fram och då kan det vara svårt att veta om det är fråga om fostervattenavgång eller flytningar. Om du misstänker fostervattenavgång ska du lägga en binda och följa med situationen. Allt vatten kommer ändå inte bort från livmodern på en gång, utan det fortsätter att rinna ut under hela förlossningen. Det bildas också hela tiden mera fostervatten.

Då det kommer fostervatten kan du i lugn och ro vänta ungefär 12 timmar på att sammandragningarna ska börja 

  • om graviditeten har förlöpt normalt,
  • om fostervattnet är klart eller rosa,
  • om babyn ligger med huvudet neråt i livmodern,
  • du känner babyns rörelser

 

Ring ändå genast till sjukhuset då du konstaterar att vattnet har gått. Du får tilläggsanvisningar av barnmorskan på sjukhuset.
– Kontaktuppgifter


Om vattnet är blodigt eller grönt, om barnet ligger i sätesbjudning
eller om du väntar tvillingar,
kom genast till sjukhuset.
 

Hos största delen av mammorna startar förlossningen inom ett dygn från fostervattenavgången. Till sjukhuset kommer man ändå efter 12 timmar, eftersom fostervattenavgången ökar infektionsrisken. Om förlossningen inte startar av sig själv, sätts den oftast i gång inom ett dygn från att vattnet gått. På sjukhuset följer man med hur babyn mår med hjälp av hjärtljudskurvan och man följer med infektionssymtom hos mamman med bl.a. blodprov. För att förebygga infektioner under förlossningen får mamman antibiotikadropp vid behov.

Ytterligare information om igångsättning finns i guiden Igångsättning av förlossningen som finns som pdf-fil.