När ska jag åka till sjukhuset?

Förlossningen kan starta med sammandragningar eller med fostervattenavgång. I det här avsnittet finns det information om när det är dags för den blivande mamman att åka till sjukhuset då förlossningen startar.


Ring alltid innan du åker till sjukhuset,
även om du är säker på att du ska komma!
– Kontaktuppgifter

Om du är osäker på om du ska åka eller inte, eller om det är något du funderar över kan du alltid först ringa och diskutera med barnmorskan.
 

Symptom som kräver sjukhusvård
och kontakt med sjukhuset:

 
Rikliga blödningar
 
  • Åk genast till sjukhuset. (Obs. I samband med sammandragningar i slutet av graviditeten är blodslemmiga flytningar normala)
  • Om du har mycket rikliga blödningar, åk in till sjukhuset med ambulans

 

Svåra ihållande smärtor i buken

  • Åk genast till sjukhuset
  • Mycket hårda smärtor i kombination med blödning, åk genast med ambulans till sjukhuset
  • Smärta och behov av att krysta, åk med ambulans till sjukhuset

 

Misstanke om att fostervattnet gått
 
  • Använd en binda och följ med om det kommer mer vatten och vilken färg vattnet har. Om det är klart att vattnet har gått, ring till förlossningsjouren/ förlossningsavdelningen som ger mer anvisningar.
  • Om vattnet är blodblandat, grönt, om barnet ligger i sätesbjudning eller om du väntar tvillingar ska du åka till sjukhuset utan dröjsmål.
 

Smärtsamma och/eller regelbundna sammandragningar som blir starkare (med 5-10 minuters intervall före fullgången graviditet) och inte går över med vila inom några timmar
 
  • Ring till förlossningsjouren/ förlossningsavdelningen på ditt eget förlossningssjukhus.
 
Om du upplever minskade fosterrörelser
 
  • Kontakta först förlossningsjouren/förlossningsavdelningen för vidare anvisningar

Akuta symptom, till exempel huvudvärk, synrubbningar, smärtor i övre delen av buken, stark klåda till exempel på fotsulorna, handflatorna eller magen
 
  • Kontakta först förlossningsjouren/ förlossningsavdelningen för att få mer anvisningar