Stödperson vid förlossningen

​ 
Föderskan känner sig trygg om hon har en närastående person med sig vid förlossningen. Oftast deltar barnets andra förälder i förlossningen. Föderskan kan också ha med någon annan nära person vid förlossningen. Det är viktigt att öppet diskutera vem som ska vara med vid förlossningen eller om föderskan kommer ensam. Stödpersonens närvaro måste kännas bra för både föderskan och stödpersonen. Det är ändå inte alltid möjligt att partnern eller en annan bekant stödperson är på plats vid förlossningen. Inte heller då är föderskan ensam. Barnmorskan finns på plats.

Stödpersonen finns med vid förlossningen som stöd och supporter för föderskan. Han/hon kan göra det lättare för föderskan t.ex. genom att massera, uppmuntra, hålla handen eller enbart vara närvarande. Det är bra om stödpersonen och föderskan i förväg diskuterar hurdana tankar den kommande förlossningen väcker och hurdana önskemål föderskan har. På det sättet kan föderskan och stödpersonen tillsammans förbereda sig för förlossningen. Lista över saker man kan fundera över.

Genom att vara med vid förlossningen får stödpersonen en möjlighet att knyta kontakt till nykomlingen från första stund. Om t.ex. mamman inte genast efter förlossningen kan ta barnet i hudkontakt, kan stödpersonen hålla barnet i hudkontakt. I en sådan situation handleder barnmorskan stödpersonen. Stödpersonen kan delta vid ett planerat kejsarsnitt. Vid kejsarsnitt som görs som jourfall kan stödpersonen delta i mån av möjlighet.

Det lönar sig för stödpersonen att ta med sig bekväma kläder och matsäck till förlossningen. Om stödpersonen har någon smittsam sjukdom (förkylning, magsjuka, koppor) får han/hon inte vara med vid förlossningen.

Sin egen familj får man fotografera så mycket man vill vid förlossningen. Alla anställda vill ändå inte bli fotograferade. Vi hoppas att ni respekterar det.

Mobiltelefoner får endast användas på utmärkta platser. I största delen av sjukhuset är det förbjudet att använda mobil.