Planerat kejsarsnitt

​ 
Planerade kejsarsnitt görs av olika orsaker, bl.a. för att babyn ligger i sätesbjudning eller för att det finns en obalans mellan babyns storlek och storleken på mammans bäcken. Den blivande mamman och stödpersonen kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon. På avdelningen förbereds mamman för operationen och personalen kontrollerar hur fostret mår. Mamman kan bli tvungen att vänta på själva kejsarsnittet beroende på situationen i operationssalen. Medan man väntar kan man röra sig fritt på avdelningen.

Barnmorskan följer mamman till operationsavdelningen, där operationssalspersonalen sedan förbereder henne för kejsarsnittet. I samband med förberedelserna får mamman bl.a. ett dropp i handen och en urinkateter. Nästan alla planerade kejsarsnitt görs i spinal- eller epiduralbedövning. Operationsområdet tvättas och området skyddas med sterila dukar. Vid operationen deltar förutom operationssalspersonalen en barnmorska och pappa/stödperson.

Babyn föds inom ungefär 10 minuter från att operationen har börjat. Den opererande läkaren eller barnmorskan visar babyn för föräldrarna. Barnmorskan tar emot den nyfödda och kontrollerar att allt är som det ska. Vid behov kallas barnläkaren till platsen. Om babyns tillstånd medger det lägger barnmorskan babyn på mammans bröst i hudkontakt.

Samtidigt fortsätter operationen. Moderkakan lösgöres och livmodern putsas. Såvet sys i flera lager. Huden sluts med antingen stygn eller sårhakar. Efter operationen observeras mamman i uppvakningsrummet i ungefär två timmar innan hon flyttas över till barnsängsavdelningen.

Under tider mäter och väger barnmorskan den nyfödda. Alla nyfödda får också en K-vitamininjektion, som förstärker babyns koagulationsfaktorer och förhindrar eventuella inre blödningar. Den nyföddas temperatur och vitala funktioner mäts och man följer med hur hon/han mår. Babyn kan också vara i hudkontakt med sin pappa. Pappan kan ta med sig en skjorta, som kan öppnas framtill.

Efter att mamman flyttats till avdelningen läggs babyn till mammans bröst och för den första amningen. På avdelningen följer man med hur mamman återhämtar sig. Man fäster särskild uppmärksamhet vid smärtlindringen. Beroende på hur mamman mår får hon stiga upp redan samma dag. Mamman får duscha följande dag.

Mamman och barnet kan bli utskrivna vanligen inom 2 dygn (variation 1-3 dygn) efter kejsarsnittet.

Detaljerade anvisningar för hur man förbereder sig för ett planerat kejsarsnitt ges då operationen planeras.